Thành Kính Phân Ưu Đạo hữu Bồ Tát Giới Pháp danh Quãng Hải thế danh Lê Ngọc Sinh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,

Nhận được tin buồn
Đạo hữu Bồ Tát Giới
Pháp danh Quãng Hải
thế danh Lê Ngọc Sinh

Sinh năm Kỷ Dậu, sau nhiều ngày được Y Bác Sĩ tận tình giúp đở và điều trị, nhưng không qua được đã vãng sinh tại tư gia ngày 09.08.Tân Sửu ( nhằm ngày 15.09.2021) lúc 09h25 phút. Hưởng dương 53 tuổi

Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa Đạo Tràng thành kính chia buồn cùng gia đình Đaọ hữu, nguyện cầu hương linh vãng sinh Cực Lạc.