Thành Kính Phân Ưu cụ Ông Trần Kỷ Pháp danh Quán Niệm

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nhận được tin buồn
Thân phụ của Đạo hữu Xuông Gái

Là Phật tử
Pháp danh Quán Niệm
thế danh Trần Kỷ

Sinh năm 20.02 1927 (Đinh Mão) vì bệnh duyên đã thất lộc tại Việt Nam ngày 06.02.2022 ( nhằm mùng 6 tháng Giêng Nhâm Dần). Hưởng thọ 95 tuổi

Lễ Kí Tự và Phục tang được cử hành tại Liên Hoa Đạo Tràng lúc 16g00 ngày 07.02.2022 ( nhằm 07. Tháng Giêng, Nhâm Dần)

Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa Đạo Tràng thành kính chia buồn cùng gia đình Gái Xuông, nguyện cầu hương linh vãng sinh Cực Lạc.