Thành Kính Phân Ưu Cụ Ông Phạm Trưởng PD Thuận Cửu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,

nhận được tin buồn thân phụ của Đạo hữu Minh Đắc Phạm Kim Sơn là ông Phạm Trưởng pháp danh Thuận Cửu vừa quá vãng tại Việt Nam

ngày 15.02. Canh Tý (08.03.2020) hưởng thọ 72 tuổi.

Thay mặt Tăng Ni Phật tử thành thật chia buồn cùng gia đình, nguyện cầu hương linh Cụ Ông vãng sinh cảnh giới an lành.


Tin Khác