Thành Kính Phân Ưu Cụ bà Trịnh Thị Năm Pháp Danh Huệ Đức

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nhận được tin buồn Cụ bà Phật tử Huệ Đức thế danh Trịnh Thị Năm thượng thọ 101 tuổi vì tuổi già sức yếu thuận thế vô thường đã về cõi Phật lúc 20g15 ngày 18.tháng 02.2022 ( nhằm 18 tháng Giêng. Nhâm Dần tại viện dưỡng lão Bøler.

Thay mặt Tăng Ni Phật Tử Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng thành kính phân ưu cùng gia đình.