Thành kính phân ưu cụ bà Nguyễn Thị Lan Pháp Danh Diệu Thường

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,

Nhận được tin buồn thân mẫu của Phật tử Pháp Mộng Nguyễn Thị Ngọc Luyến

Là Phật Tử Pháp Danh Diệu Thường
Nguyễn Thị Lan
Sinh ngày 28.09.1943 ( Quý Mùi)
Quá vãng ngày 26.05.2022 (nhằm 26.04.Nhâm Dần) tại Việt Nam
Thọ: 80 tuổi

Lễ kí tự và thọ tang được cử hành lúc 10g00 chủ nhật ngày 29.05.2022 tại Liên Hoa Đạo Tràng và Cúng Dường Trai Tăng lúc 11g30 cùng ngày.

Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa Đạo Tràng thành kính chia buồn cùng gia đình nguyện cầu hương linh Cụ Bà vãng sinh Cực Lạc.