LHĐT – Thông Báo

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Kính thưa quý đạo hữu Phật tử gần xa,
Năm nay KTHPP Na Uy kỳ 35 bị trong mùa đại dịch corona, vì thế BTC nhận học viên và Phật tử làm công quả phải theo luật của Bộ Y Tế chính phủ.
Ban Tổ Chức không nhận Phật tử / học viên
1. Có triệu chứng ho, sốt.
2. Tiếp xúc gần với người bịnh corona.
3. Trong 10 ngày gần đây đi ra khỏi Na Uy (kể cả những nước mà Bộ Y Tế cho phép du lịch, như Đan Mạch, Ba Lan v.v.)
Rất mong quý vị cảm thông và hoan hỷ cho, kính chúc quý vị và gia quyến mùa hè an lạc.

Thay mặt BTC

Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ