LHĐT – Chúc Mừng Năm Mới

Nam Mô A Di Đà Phật,
Kính thưa quý đạo Hữu Phật tử gần xa,
Còn một vài giờ nữa là chúng ta chia tay năm 2020, một năm đầy biến động nào bệnh dịch, nào thiên tai, một năm vui buồn, lo âu lẫn lộn đủ đầy tâm trạng. Bước sang năm mới 2021, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thế giới đầy lùi dịch bệnh, mưa thuận gió hòa và nguyện cầu cho quý vị và quý quyến năm mới an lạc, hạnh phúc.
Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng