LHĐT – Thông Báo Chiêu Sinh Khóa Thái Cực Quyền (Tai Chi) 2020

Thông Báo Chiêu Sinh Khóa Thái Cực Quyền (Tai Chi) 2020

*Thời gian: Chủ nhật từ 14-16g: 29/11, 13/12, 27/12, 3/1-2021, 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3. (10 lần).

*Địa điểm: Liên Hoa Đạo Tràng Jessheim

*Giá: 2000,- /nguoi.

*Vipps 10249 (KV LHDT)

Độ tuổi: từ 15 trở lên

Maks: 10 người

Khi vipps, xin ghi “Tai Chi + tên người tập”

*Đăng ký/liên lạc Kiều qua số: 91818002.

Sau Tai Chi sẽ có giờ châm cứu/giác hơi, từ 16.30-20.30:

*Châm cứu lần đầu (60-90 min): 600 kr

*Châm cứu, giờ kế tiếp (45 min): 400 kr

*Cham cuu + giac hoi (60 min): 500 kr.

*Vipps: 10249 (KV LHDT)

Khi vipps xin ghi “Cham cuu/giac hoi”.

*Lien lạc/ đạt giờ

Kiều, 91818002

Trân trọng thông báo

Liên Hoa Đạo Tràng