LHĐT – Kính Thông Báo

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát,

kính thưa quý Đạo hữu Phật tử tình hình virus corona tại Na Uy ngày càng phức tạp và bệnh nhân tăng nhiễm mỗi ngày, hiện giờ là 32 người. Và một số người còn đang ủ bệnh và bộc phát trong cộng đồng lúc nào không biết.

Nên Pháp Hội Quan Âm lần này ngày 06, 07 và 08.03 sẽ hủy bỏ

và Tiệc Chay ngày 12.04 sẽ dời sang ngày khác, để tránh tình trạng tụ tập đông người, dể lây nhiễm.

Kính Viên Ngộ