Chùa Phước An – Thông Báo KHPP Mùa Xuân kỳ 3 Hủy Bỏ

Thông Báo

Khoá Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân Kỳ 3 tại Kristiansand huỷ bỏ.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

Thể theo hằng năm vào dịp lễ Phục Sinh tại Kristiansand Chùa Phước An sẽ tổ chức khoá học tu Phật Pháp trong một tuần, nhưng vì lý do bệnh dịch Corona đang phát tán tại Nauy trong thời gian gần đây và sẽ diễn biến như thế nào sau đó thì không ai chắc chắn. Vì vậy ban tổ chức khoá tu học xin được huỷ bỏ không tổ chức khoá tu học năm nay, mong đại chúng hoan hỷ và hẹn gặp lại tất cả vào dịp khoá tu học Phật Pháp năm sau, ngày 29.3 đến ngày 4.4_2021.

Kính chúc tất cả quý vị và gia quyến sức khoẻ kiện tráng và vô lượng cát tường.

Thay mặt Ban Tổ Chức
Trưởng Ban
Tỳ Kheo Ni Thích Viên Hạnh