LHĐT – Điện Thư Phân Ưu

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy
Khuông Việt – Liên Hoa Đạo Tràng
Trondheimsveien. 205 2067 Jessheim
——————————————————————-
Phật Lịch 2565 Jessheim ngày 14.06.2021
Điện Thư Phân Ưu
Kính gởi: Ban Tổ Chức Tang Lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm cùng môn đồ pháp quyến.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy chúng tôi vừa nhận được cáo bạch Tang Lễ của
Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm
Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ Bắc Tông GHPGVNTN Âu Châu
Khai sơn – Viện chủ Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc
Vừa thuận thế vô thường thị tịch ngày 12 tháng 6 năm 2021 ( nhằm ngày mùng 3 tháng năm Tân Sửu) tại phương trượng Bảo Quang Ni Tự, Hamburg, Đức Quốc. Trụ thế 83 năm và 57 hạ lạp.
Nhẹ gót Tây quy quá thảnh thơi!
Từ dung Ni Trưởng chiếu diệu ngời,
Chọn đời hành trạng cao vời vợi
Tán thán sao cho cạn được lời
Thay mặt toàn thể Tăng Ni Phật tử các tự viện thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy kính cẩn cầu nguyện cung tiễn Giác Linh Ni Trưởng
Tốc chứng bồ đề,
Cao cao liên tòa,
Nhiên hậu bất xả,
Hội nhập ta bà,
Phân thân vô số,
Hóa độ chúng sinh.
Đồng thời chia sớt GHPGVNTN Âu Châu và Môn đồ Pháp Quyến về sự mất mát thương tiếc quá lớn lao về sự về cõi Phật của Ni Trưởng Bảo Quang.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
TM Tăng Ni và Phật tử thuộc GHPGVNTN Na Uy
Cố Vấn khiêm Phương Trượng
Sa Môn Thích Trí Minh