Thư kêu gọi cúng dường tạo tôn tượng chư Phật và Bồ-Tát Để trang nghiêm thanh tịnh cho Đạo Tràng, để hộ trì cho Đạo Pháp được trường tồn, để tăng trưởng thêm công đức cho người Phật tử tín …

Chùa Phước An – Thư kêu gọi cúng dường tạo tôn tượng chư Phật và Bồ-Tát Read more »

THE DALAI LAMA 30 tháng 3 năm 2020  Tất cả mọi người hiện đang cố gắng hết sức để ngăn chặn sự lây lan của vi rút corana. Tôi hoan nghênh nỗ lực phối hợp của các quốc gia để hạn chế mối đe dọa này. Đặc biệt, tôi đánh giá cao sáng kiến mà Ấn Độ đã thực hiện với các quốc …

The DALAI LAMA Read more »