Category: 2020

LHĐT – Thư Mời Tham Dự Khóa Học Tự Bấm Huyệt Trị Bệnh

THƯ MỜI THAM DỰ KHOÁ HỌC TỰ BẤM HUYỆT TRỊ BỆNH (Việt Nam Đồng Ứng Liệu Pháp) Tại Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng – Na-Uy Trân trọng kính mời quý đồng hương, quý đạo hữu phật tử thu xếp

LHĐT – Thông Báo Tụng Kinh Pháp Hoa Trọn Bộ 11.01.2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nhân mùa kỷ niệm đức Phật Thành Đạo, Kính mời quý Đạo hữu về Liên Hoa Đạo Tràng trì tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa vào ngày 11.01.2020 từ 09 đến

LHĐT – Thông Báo – Pháp Hội Lương Hoàng Sám 17-19.01.2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa: Quý đạo hữu Phật tử gần xa, Quý đạo hưũ có hương linh thờ tại Chùa. Nhân dịp Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức, Quý Hương Linh thờ tại

Chương Trình Tết Canh Tý 2020

Tin Khác

Top