Category: 2020

Tin Khác

Kính mời quý Đạo hữu Phật tử gần xa dành thời gian về Liên Hoa Đạo Tràng cùng chư Tôn Đức kết duyên và học hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm vào ngày 06, 07 và 08 …

LHĐT – Pháp Hội Quan Âm 06-08.03.2020 Read More »

Kính mời, quý đạo hữu Phật tử dành thời gian về Liên Hoa Đạo Tràng Thọ Bát Quan Trai giới trong một ngày một đêm, để kết thiện duyên với đạo giải thoát giác ngộ. Trong Kinh đức Phật dạy: …

LHĐT – Thọ Bát Quan Trai Giới 22.02.2020 Read More »

THƯ MỜI THAM DỰ KHOÁ HỌC TỰ BẤM HUYỆT TRỊ BỆNH (Việt Nam Đồng Ứng Liệu Pháp) Tại Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng – Na-Uy Trân trọng kính mời quý đồng hương, quý đạo hữu phật tử thu xếp …

LHĐT – Thư Mời Tham Dự Khóa Học Tự Bấm Huyệt Trị Bệnh 12-14.06.2020 Read More »

ĐẠI LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN VÀ HỘI XUÂN GÂY QUỸ KIẾN TẠO BẢO THÁP ĐA BẢO Nam Mô Dược Sư Lưu Quang Vương Phật Kính mời quý đạo hữu tử dành thời gian vào ngày 08.02.2020 (nhằm ngày 15.Tháng Giêng, …

LHĐT – Thông Báo Rằm Thượng Nguyên 08.02.2020 Read More »

Tin Khác

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nhân mùa kỷ niệm đức Phật Thành Đạo, Kính mời quý Đạo hữu về Liên Hoa Đạo Tràng trì tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa vào ngày 11.01.2020 từ 09 đến …

LHĐT – Thông Báo Tụng Kinh Pháp Hoa Trọn Bộ 11.01.2020 Read More »

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa: Quý đạo hữu Phật tử gần xa, Quý đạo hưũ có hương linh thờ tại Chùa. Nhân dịp Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức, Quý Hương Linh thờ tại …

LHĐT – Thông Báo – Pháp Hội Lương Hoàng Sám 17-19.01.2020 Read More »