Category: Cuối Tuần Tư Duy

Bài Học Về Đạo Đức Của Cố Nhân

BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA CỔ NHÂN. Ai cũng muốn trở nên sang trọng quý phái nhưng tiền bạc, trang sức chưa bao giờ làm nên sự quý phái. Vậy điều gì mới khiến một người có khí chất

Giờ Lâm Chung Của Alexander Đại Đế

GIỜ LÂM CHUNG CỦA ALEXANDER ĐẠI ĐẾ Trong giờ phút lâm chung, Alexander Đại đế triệu tập các cận thần của mình và nói với họ 3 điều ước cuối cùng của ông: 1. Hãy để các ngự y giỏi

Không Thấy Lỗi Sai Của Mình: Không Phải Khôn Ngoan Mà Là Bất Hạnh

Không thấy lỗi sai của mình: Không phải khôn ngoan mà là bất hạnh Cùng một sự việc nhưng nếu ta nhìn nó bằng tấm lòng lương thiện sẽ khác rất nhiều so với khi nhìn bằng cái đầu chứa

Ý Nghĩa Hình Tượng và Biểu Pháp Của Ngài Địa Tạng Đại Sĩ

Ý NGHĨA HÌNH TƯỢNG VÀ BIỂU PHÁP CỦA NGÀI ĐỊA TẠNG ĐẠI SĨ Hiện tướng Tỳ Kheo, trong hàm ý muốn độ tận chúng sanh điều trước tiên tự mình phải thoát khỏi sự ràng buộc của sanh tử, mà

Sự tích Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát

Sự tích Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Trong truyện Thần Tăng có nói rằng: Sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt 1.508 năm, nhằm đời nhà Tấn, niên hiệu Vĩnh Huy, năm thứ tư, thì Đức Địa Tạng

Đừng Chạy Trốn Khổ Đau

ĐỪNG CHẠY TRỐN KHỔ ĐAU Hạnh phúc và khổ đau có liên hệ chặt chẽ với nhau, làm nhân quả cho nhau, không có cái này thì không có cái kia, như sen với bùn: Nếu không có bùn thì

Hạnh Hiếu Của Ngài Xá Lợi Phất

HẠNH HIẾU CỦA NGÀI XÁ LỢI PHẤT Ngạ quỷ sự (Tiểu Bộ kinh) kể rằng: Lúc Thế Tôn ở tại Trúc Lâm, bấy giờ các Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên… đang trú tại một nơi trong khu

Làm Sao Trả Ơn Báo Hiếu Cha Mẹ

LÀM SAO TRẢ ƠN BÁO HIẾU CHA MẸ. Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ-kheo, nếu một

Khéo Ứng Xử

KHÉO ỨNG XỬ 1. Khi người khác ngủ thì biết im lặng. 2. Những lời không nói được trước mặt người ta, thì cũng đừng nói sau lưng họ. 3. Đừng nói bí mật cho gió, gió sẽ thổi nó

Quán Niệm Vô Thường Đễ Xả Ly, Buông Bỏ

QUÁN NIỆM VÔ THƯỜNG ĐỂ XẢ LY, BUÔNG BỎ Vô thường là không có gì thường hằng, tồn tại mãi mà phải thay đổi. Đổi thay từ hình thức đến nội dung, từ vật chất cho đến tinh thần, từ

Quán Thế Âm Bồ Tát!

Phật cáo Vô Tận Ý Bồ Tát: – Thiện nam tử! Nhược hữu vô lượng bách thiên vạn ức chúng sanh, thọ chư khổ não, văn thị Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất tâm xưng danh, Quán Thế Âm Bồ

Ý Nghĩa Cúng Dường Trai Tăng

Ý NGHĨA CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG Ghi lại từ lời dạy của Thầy Hoằng Trường Xin chào các bác và các anh chị, Hôm nay thầy xin nói về vấn đề cúng dường thức ăn cho đại chúng. Có nhiều

10 Câu Nói Giúp Bạn Tỉnh Ngộ

10 CÂU NÓI GIÚP BẠN TỈNH NGỘ 1. Sở dĩ người đau khổ chính vì người đang truy cầu thứ gì đó sai lầm. 2. Nếu bạn không tự mình rước phiền não, thì người khác cũng không thể nào

Khiêm Cung Mới Tiến Đạo

KHIÊM CUNG MỚI TIẾN ĐẠO Đức khiêm hạ, cung kính và phục tùng các bậc phạm hạnh trên trước là nền tảng đạo hạnh của người tu. Bước chân vào đạo cần phải trui tâm rèn ý để thành tựu

Phật Tử Sống Dũng Tiến và Kiên Trì Trên Con Đường Đạo

PHẬT TỬ SỐNG DŨNG TIẾN VÀ KIÊN TRÌ TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẠO. Người tu học Phật Pháp phải có lòng nhẫn nại và kiên trì, như Bồ Tát Vô Trước lúc còn tu học tại núi Kê Túc. Ngài tu

Top