𝐂𝐨́ 𝟑 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐂𝐨𝐧 𝐍𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐨̛́ : 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭: Đừng bao giờ mở miệng chê bai hay nói xấu bất kì ai, kể cả trước mặt hay sau lưng. Vì đây là cái nhân đưa con đến khổ đau và …

𝐂𝐨́ 𝟑 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐂𝐨𝐧 𝐍𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐨̛́ Read more »