Category: Cuối Tuần Tư Duy

Nếu Chúng Ta Không Tu Tập Ngay Bây Giờ…

NẾU CHÚNG TA KHÔNG TU TẬP NGAY BÂY GIỜ – NHỮNG NGHIỆP TẠO RA TRONG QUÁ KHỨ SẼ KHÔNG BAO GIỜ TÀN LỤI Nói chung thì sự đau khổ luôn tồn tại. Trong chừng mực nào đó, người ta phải

Người Thực Tu là…

Người thực tu là người luôn cứu xét tâm tính, nhân quả bên trong của mình. Trong Kinh Dược Sư được Đức Phật đề cập đến: Tham sân si sẽ hủy hoại mình, không đem hỷ lạc đến tha nhân.

Có Đệ Tử Hỏi Phật Rằng…

Có một đệ tử hỏi Phật rằng : “Ngài có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn nhiều chúng sanh chịu sầu khổ vậy? Phật rằng : “Ta tuy có sức thần thông , nhưng bốn điều vẫn

Kính Lạy Đức Thế Tôn

KÍNH LẠY ĐỨC THẾ TÔN. Nếu có một ngày đẹp nhất trần gian này Thì đó chính là Thế Tôn đản sanh vào thế giới. Nếu có một lần hạnh phúc nhất trong đời chúng con, Thì đó chính là

Công Đức Tắm Phật

CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT Theo “Kinh Tắm Phật Công Đức” thì người có duyên tắm Phật sẽ được 15 điều công đức sau: 1. Luôn biết hổ thẹn. 2. Phát tín tâm thanh tịnh. 3. Lòng dạ ngay thẳng. 4.

Ý Nghĩa Của Nghi Lễ Tắm Phật trong Đại Lễ Phật Đản

Ý nghĩa của nghi lễ tắm Phật trong Đại lễ Phật Đản Trải dài theo dòng lịch sử dân tộc, ngày Lễ Phật đản cùng nghi thức Tắm Phật đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp

Một Cốc Sữa

MỘT CỐC SỮA Có một cậu bé nghèo hàng ngày thường đi đến từng nhà gõ cửa để bán báo trên đường tới trường học. Một hôm, chiếc dạ dày lép xẹp của cậu đột nhiên dở chứng. Cậu bé

Có Đi Chung Với Nhau Lâu Đâu!

” CÓ ĐI CHUNG VỚI NHAU LÂU ĐÂU ! ” Một thiếu nữ đang ngồi trên xe buýt: Một bà già mang đủ thứ lỉnh kỉnh, miệng lẩm bẩm, đến ngồi bên cạnh, xô mạnh cô. Bất bình, anh thanh

Vì Sao Tà Niệm Khởi Lên Mạnh Mẽ Lúc Phát Tâm Tu Hành…

VÌ SAO TÀ NIỆM KHỞI LÊN MẠNH MẼ LÚC MỚI PHÁT TÂM TU HÀNH VÀ CÁCH KHẮC PHỤC RA SAO? Hết thảy chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay trôi lăn trong lục đạo, chẳng có nghiệp gì chưa

Cố TT Tôn Vận Tuyền của Đài Loan Dạy Con!

Gởi quý Phật tử nào có duyên đã từng và sẽ thăm viếng Đại Loan. Về bức thư của cố thủ tướng Đài Loan, Tôn Vận Tuyền gửi cho con của mình thì quý vị sẽ vở lẽ sao Đài

Mọi Người Nhất Định Phải Biết Tiếc Phước và Khiêm Tốn

MỌI NGƯỜI – NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT TIẾC PHƯỚC VÀ KHIÊM TỐN. – Hòa Thượng Hải Hiền – Lão hòa thượng Hải Hiền có lần trong lúc ăn mì, đã kể một câu chuyện cho một thanh niên nghe, câu

Tán Hoa Hiến Phật

☘️TÁN HOA HIẾN PHẬT.☘️ ———————————————– ☘️Trước khi tu thành chính quả, Phật Thích Ca Mâu Ni đã trải qua luân hồi nhiều đời. Một trong những đời đó, Ngài là người tu hành Bà La Môn, gọi là Thiện Huệ.

Công Đức Trì Tụng Chú Đại Bi

Công đức trì tụng Chú Đại Bi Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong trăm ngàn muôn ức kiếp sanh tử. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài

Chuyện Đời Vô Thường Chợt Đến Chợt Đi, Càng Ôm Giữ Nhiều Càng Đau Khổ

CHUYỆN ĐỜI VÔ THƯỜNG CHỢT ĐẾN CHỢT ĐI, CÀNG ÔM GIỮ NHIỀU CÀNG ĐAU KHỔ Vô thường là sự vĩnh hằng của thế giới, biến đổi là trạng thái bình thường của thế gian. Nhân sinh chính là như vậy,

6 Loại Hành Vi Nào Tổn Phúc Báo, Ngày Nay Ai Cũng Làm.

6 LOẠI HÀNH VI HAO TỔN PHÚC BÁO, NGÀY NAY AI CŨNG LÀM Ngày nay có rất nhiều người siêng năng đi chùa lễ Phật, mong sẽ phát tài, sinh con trai, bệnh tật tai qua nạn khỏi v.v… Thực

Top