Category: Cuối Tuần Tư Duy

Quán Niệm Vô Thường Đễ Xả Ly, Buông Bỏ

QUÁN NIỆM VÔ THƯỜNG ĐỂ XẢ LY, BUÔNG BỎ Vô thường là không có gì thường hằng, tồn tại mãi mà phải thay đổi. Đổi thay từ hình thức đến nội dung, từ vật chất cho đến tinh thần, từ

Quán Thế Âm Bồ Tát!

Phật cáo Vô Tận Ý Bồ Tát: – Thiện nam tử! Nhược hữu vô lượng bách thiên vạn ức chúng sanh, thọ chư khổ não, văn thị Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất tâm xưng danh, Quán Thế Âm Bồ

Ý Nghĩa Cúng Dường Trai Tăng

Ý NGHĨA CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG Ghi lại từ lời dạy của Thầy Hoằng Trường Xin chào các bác và các anh chị, Hôm nay thầy xin nói về vấn đề cúng dường thức ăn cho đại chúng. Có nhiều

10 Câu Nói Giúp Bạn Tỉnh Ngộ

10 CÂU NÓI GIÚP BẠN TỈNH NGỘ 1. Sở dĩ người đau khổ chính vì người đang truy cầu thứ gì đó sai lầm. 2. Nếu bạn không tự mình rước phiền não, thì người khác cũng không thể nào

Khiêm Cung Mới Tiến Đạo

KHIÊM CUNG MỚI TIẾN ĐẠO Đức khiêm hạ, cung kính và phục tùng các bậc phạm hạnh trên trước là nền tảng đạo hạnh của người tu. Bước chân vào đạo cần phải trui tâm rèn ý để thành tựu

Phật Tử Sống Dũng Tiến và Kiên Trì Trên Con Đường Đạo

PHẬT TỬ SỐNG DŨNG TIẾN VÀ KIÊN TRÌ TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẠO. Người tu học Phật Pháp phải có lòng nhẫn nại và kiên trì, như Bồ Tát Vô Trước lúc còn tu học tại núi Kê Túc. Ngài tu

Tập Tha Thứ Tất Cả Trước Khi Ngủ

TẬP THA THỨ TẤT CẢ TRƯỚC KHI NGỦ☺️ Tập tha thứ tất cả trước khi ngủ, để ngày mai khi thức dậy bắt đầu một cuộc sống mới. Tập yêu bản thân trước, để biết cách yêu người khác. Tập

7 Bài Học Làm Người

7 bài học làm Người Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành

6 Luật Nhân Quả Sẽ Đến Ngay Trước Mắt, Đừng Xem Thường Kẻo Hối Hận

6 luật nhân quả sẽ đến ngay trước mắt, đừng xem thường kẻo hối hận Con người dù là ai cũng sẽ khó tránh khỏi quy luật nhân quả trong đời. 1. Người sẵn lòng cho đi sẽ khiến phúc

Nếu Chúng Ta Không Tu Tập Ngay Bây Giờ…

NẾU CHÚNG TA KHÔNG TU TẬP NGAY BÂY GIỜ – NHỮNG NGHIỆP TẠO RA TRONG QUÁ KHỨ SẼ KHÔNG BAO GIỜ TÀN LỤI Nói chung thì sự đau khổ luôn tồn tại. Trong chừng mực nào đó, người ta phải

Người Thực Tu là…

Người thực tu là người luôn cứu xét tâm tính, nhân quả bên trong của mình. Trong Kinh Dược Sư được Đức Phật đề cập đến: Tham sân si sẽ hủy hoại mình, không đem hỷ lạc đến tha nhân.

Có Đệ Tử Hỏi Phật Rằng…

Có một đệ tử hỏi Phật rằng : “Ngài có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn nhiều chúng sanh chịu sầu khổ vậy? Phật rằng : “Ta tuy có sức thần thông , nhưng bốn điều vẫn

Kính Lạy Đức Thế Tôn

KÍNH LẠY ĐỨC THẾ TÔN. Nếu có một ngày đẹp nhất trần gian này Thì đó chính là Thế Tôn đản sanh vào thế giới. Nếu có một lần hạnh phúc nhất trong đời chúng con, Thì đó chính là

Công Đức Tắm Phật

CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT Theo “Kinh Tắm Phật Công Đức” thì người có duyên tắm Phật sẽ được 15 điều công đức sau: 1. Luôn biết hổ thẹn. 2. Phát tín tâm thanh tịnh. 3. Lòng dạ ngay thẳng. 4.

Ý Nghĩa Của Nghi Lễ Tắm Phật trong Đại Lễ Phật Đản

Ý nghĩa của nghi lễ tắm Phật trong Đại lễ Phật Đản Trải dài theo dòng lịch sử dân tộc, ngày Lễ Phật đản cùng nghi thức Tắm Phật đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp

Top