Thư Mời Tham Dự, Huân Tu Tịnh Độ và Lễ Huý Nhựt Cố T.T Thích Quán Không

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy
Chùa Khuông Việt
Blystadvn. 2 1479 Kurland

                                                                          ———–<>————–
Thư Mời Tham Dự,

Huân Tu Tịnh Độ
Lễ Huý Nhựt Cố T.T Thích Quán Không
Từ 01.01.2018 đến 07.01.2018

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý Đạo hữu Phật tử gần xa,

Để tỏ lòng sâu sắc tri ân đối với hạnh nguyên sâu rộng của Phật A Di Đà và kết duyên vãng sinh về cảnh giới của Ngài và tưởng niệm công hạnh Cố T.T Thích Quán Không. Chùa Khuông Việt long trọng tổ chức Huân Tu Tịnh Độ và Lễ Huý Nhựt Cố T.T Thích Quán Không từ ngày 01.01.2018 đến 07.01.2018 tại Chùa Khuông Việt.

Chương Trình Huân Tu Tịnh Độ
Lễ Huý Nhựt Cố T.T Thích Quán Không
Từ 01.01.2018 đến 0701..2018

Ngày 01.01.2018
15g00: Lễ Huý Nhựt Cố T.T Thích Quán Không
17g00: Cúng Hoa Đăng
18g00: Đạo Từ
19g00: Liên Hoan Mừng Năm Mới

Từ thứ ba ngày 02.01.2018 đến Thứ năm ngày 04.01.2018
17g00 đến 18g30: Niệm Phật

Thứ sáu ngày 05.01.2018
17g00- 18g30: Niệm Phật
19g00: Thọ trai
20g00 – 21g00: Niệm Phật

Thứ bảy ngày 06.01.2018
09g00: Niệm Phật
10g30: Tụng Kinh A Di Đà – Cúng Ngọ
11g30: Thọ Trai
13g00: Thuyết Pháp
15g00: Niệm Phật
17g00: Tụng Kinh Vô Lượng Thọ
19g00: Thọ Trai
20g00: Niệm Phật

Chủ nhựt ngày 07.01.2018
09g00: Niệm Phật
10g30: Tụng Kinh A Di Đà – Cúng Ngọ
11g30: Thọ Trai
14g00: Tụng Kinh Vô Lượng Thọ
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Tiến linh
17g00: Hoàn mãn.

Kính mời quý đạo hữu Phật tử gần xa nhín thời gian về tham dự vào ngày giờ nêu trên, để buổi lễ được trang nghiêm và góp phần cầu nguyện cho thế giới được hoà bình, chúng sinh được an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm kích lệ cho chúng tôi trên bước đường hoằng pháp lợi sinh.

Trân trọng kính mời
Thay mặt Chùa Khuông Việt

Tỳ Khưu Thích Viên Ngộ.


Tin Khác