Danh Sách Ủng Hộ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Miền Trung 2017

  • Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát,
    Số tiền quyên góp giúp đồng bào bị cơn bão 12 đến ngày hôm nay ngày 04.12.2017 là

       361, 035 kr

       500 us

       28 triệu đồng

       7000 Yên Đài.

Xin không quyên góp nữa. Chân thành cám ơn quý MTQ, quý Đạo hữu Phật tử.

  • Số tiền quyên góp giúp đồng bào bị cơn bão 12 đến ngày hôm nay ngày 1.12.2017 là 349 035 kr, 500 us, 18 triệu đồng, 7000 Yên Đài, đến ngày mai là ngày chót để quyên góp.

         Xin chân thành cám ơn quý MTQ, quý Đạo hữu Phật tử.


DANH SÁCH ỦNG HỘ
Đồng Bào Lũ Lụt Tại Miền Trung 2017

STT K Họ và Tên Kr K2
1 TT. Thich Hoang Khai 25 000
2 Vo Van Bay 500
3 Vo Thi Xuan Lai 500
4 gd. Vo Ky Lam 2000
5 gd. Vo ky Lien 1 000
6 gd. Pham Cong Vu 1000
7 gd. Doan Thang Loi 1 500
8 gd. Nghiem Thi Hue 500
9 gd. Cuong & Maily 500
10 gd. Ho Thuoc 1 000
11 SDN. Thich Tue Hanh 1 100
12 Nhu Hue 1 000
13 gd. Nguyen chi Toan 1 000
14 gd. Nguyen Chi Trong 1 000
15 Vy An & Thanh Tam 1 000
16 Truong Tan Phong 1 000
17 gd. Hilde Nguyen 500
18 Vo Danh 1 000
19 gd. Tran Tien Dat 1 000
20 DD. Thich Van Tin 1 000
21 Hoang Nhi 1 000
22 gd. Nguyen Thi Ha 500
23 gd. Tran Thi Giang 1 000
24 gd. Son & Lang 1 000
25 gd. Tran Thi No 1 000
26 gd. Truong Thi Thanh 500
27 gd. Tran T.Nhat Tram 500
28 gd. Tran N.Bao Tran 500
29 Chon Thuan 500
30 Chon Nhu 500
31 gd. Nguyen Duc Thang 1 000
32 gd. Nguyen Thi Thanh Hieu 500
33 Minh Triet &Minh Tuyet 600
34 gd. Hanna Nguyen 500
35 gd. Nguyen Toan 500
36 gd. Binh & Tuyet 500
37 Hanne Hanh Vo 500 Gởi qua Vipps
38 Quan Thai 300
39 Chuong Dai Bui 100
40 My Thi Nguyen 500
41 Hoai Thuong Thi Pham 2000
42 Vivi Nguyen 500
43 Thuy Thi Phan 1000
44 Hoa Hong Thai 500
45 Oanh Thai Harreschou 500
46 Dave Duc Duong 2000
47 Lien Hong Thi Thai 500
48 Jenny Ngoc Ha Nguyen 1000
49 Thu Ngan Nathaile Doan 250
50 Phuong Mai Thi Nguyen 200
51 Thao Nguyen Thi Xuan 1000
52 Duy Anh Pham 500
53 My Hoa Hua 1000
54 Thu Yen Thi Duong 1000
55 Duc Cuong Tran 1000
56 San Lee Nguyen 100 Chuyển Từ Nhà Bank
57 TNT Ngo Huynh 1000
58 Hien Thi Phan 200
59 Tran Van Binh 1000
60 Như Tưởng 300 Chuyển Qua Chùa
61 Lê Hành 285
62 Cung Ngọc 500
63 Evelyn Nguyen Vo 500
64 Huệ Khánh 500
65 Huệ Đức 200
66 Huệ Ý 200
67 Như Tín 500
68 Như Khải 200
69 Chúc Phú 200
70 Huệ Bảo 500
71 Minh Thiền 200
72 Lộc – Bích 500
73 Diệu Hương 500
74 Huệ Tâm 200
75 Thím Thuỷ 1000
76 Liêm 200
77 Phi 200
78 Bác Trà 200
79 Diệu Lan 300
80 Diệu Ngọc 200
81 Phạm Hương Nho 200
82 Minh Uyên 300
83 Phước Hoa 300
84 Như Hiền 200
85 Chơn Lực 500
86 Pháp Tịnh 500
87 Pháp Nhã 500
88 Co Trinh 500
89 Ẩn danh 10000
90 Trí Hữu Nguyễn 3 000 Chuyển qua nhà bank
91 Lê Minh Thơm 500
92 Bich Ngoc Thi Nguyen 1000
93 Phương Ngọc Thị Nguyễn 500
94 Linh Nhật Thị Tạ 500
95 Kim Võ 200
96 Tien Van Chan 1000
97 Quy Van Nguyen 500
98 Thuong Van Nguyen 500
99 Chau Hong Thi Nguyen 1000 Chuyển qua Vipps
100 Phuc Van Huynh 1000
101 Nini Nguyen Grethland 1000
102 Thi Thuy Mai Che 1000
103 Linh Nhat Thi Nguyen 300
104 Thu Ngan Nathalie Doan 200
105 Gd Chi Nguyen + Hiep Nguyen 2000
106 Thao Dang 1000
107 Nina Bao Tram Nguyen 1000
108 Thu Thuy Thi Ho 5000
109 Dinh Thi Hieu 500
110 Huynh Thi Kim Thu 500
111 Vo Minh Quy 500
112 Dan Thuỷ 200
113 Vo Thi Sam 1000
114 Trán Van Dinh 1000
115 Dang Thi Gai 500
116 Le Van The 500
117 Giang Xuan Thi Dinh 1000
118 Đac Thi Ho 1000
119 Nga – Sinh 1000
120 Co Lieu 1000
121 Klepp Apotek AS 10000
122 Vi-Nor AS 15000
123 Jenny Danh Thai 1000
124 Linh Nhat Thi Ta 1500
125 Duc Trong Dang 500
126 Thien Phuoc Huynh 2000
127 Man Van Ngo 4000
128 Trang Thi Kieu Do 1000
129 Anh Hoang Vo 1000 1000
130 Hau Xuan Nguyen 500
131 Thoan Kim Luu 2000
132 Sương Thi Vo 500
133 Chi Hoi PG Arendal va Phat Tu 17200
134 Toan Xuan Nguyen 500
135 Jenny Danh Thai 1100
136 Xuan Thi Nguyen 500 kr 500
137 Bích Ngọc Thi Nguyen 300
138 Suớng Thi Vo 500
139 Kim Lien Chan 1000
140 Suớng Thi Vo 500
141 Thi Linh Nguyen 200
142 Thao Thu Thi Dang 1000
143 Xuan Mai Thi Chan 1000
144 Hoa Thi Vo 500
145 Huu Tin Nguyen 1000 Vipps
146 Thanh Hong Nguyen 1000
147 Ngoc Kim Anh Pham 500
148 Ngoc Trang Thi Nguyen 1000
149 Trang Thi Pham 500
150 Oanh Thi Trinh 1000
151 Thu Nguyen Nygen 1000
152 Ngoc Lan Thi Nguyen 1000
153 Tuan Quoc Pham 500
154 Jenny Ngoc Ha Nguyen 500
155 Kim Xuyen Zheleznov 400
156 Kristin Hoa Ngoc Thi Nguyen 1000
157 Quang Huy Pham 2000
158 My Loan Thi Nguyen 1500
159 Lam Thi Thiet 5000
160 Minh Thang 2000
161 Nguyen Tan Duc 10000
162 Nguyen T B Thuan 1000
163 Chan Thi Minh Thanh 1000
164 Gd. Chu Mien 1000
165 Gd. Chu Kieu 500
166 Luc Dieu Cam 500
167 Nguyen Van Ba 500
168 Le Thi Thien 500
169 Bui Thi My Nga 500
170 Nguyen Tu Tai 1000
171 Vo Thi Thanh Thao 500
172 Hữu Tấn 500
173 Hữu Khánh 500
174 Quảng Tôn 500
175 Huệ Thanh 200
176 Như Tín 400
177 Tuệ Trí 500
178 Thiện Mẫn 400
179 Minh Mẫn 300
180 Judy Nguyễn + Rony Nguyễn 10000
181 Nguyễn Bảo Yến + Đức Tâm 2000
182 Hữu Lực 500
183 Như Vị 1000
184 Như Việt 500
185 Lý Thiên Kim 1000
186 Hồ Thị Vân 5000
187 Như Tưởng 600
188 Huệ Thiện 500
189 Bích Đưng 1000
190 Phật tư Việt Nam 500us, 8 triệu đồng.
191 Phật tử Taiwan 7000 yên Đài.

Tổng Cộng 246 235 NOK
500 us, 8 triệu đồng
700 Yên Đài

DANH SÁCH ỦNG HỘ Đồng Bào LLMTVN- 2017

A Di Đà Phật, Quý đồng bào đồng hương Phật tử đã ủng hộ đồng bào bị bão lụt đến hôm nay ngày 22.11.2017 là

279 935 kr, 500 us, 8 triệu đồng 700 Yên Đài
192 Tai Van Le 1000 kr
193 Thi Nen Nguyen 1000 kr
194 Dat Minh Chan 1000 kr
195 Khanh Thi Truong 500 kr
196 Lip Thi Nguyen 500 kr
197 Thi Thuy Ngan Lam 500 kr
198 Julia Huynh Nguyen 500 kr
199 Thanh An Tram 200 kr
200 Shayla Nguyen 300 kr
201 Cui Mai Ngan 1000 kr
202 Jenny Nguyen 1000 kr
203 Hong Van Vo 25000 kr
204 Anh Hai Truong 1000 kr
205 Phong Thi Lien Pham 200 kr

206 Tran Quoc Tho 1000 kr
207 Ẩn danh 400 kr
208 Lê Thanh Tám 200 kr
209 Như Tâm 500 kr
210 Như Khai 500 kr
211 Diệu Thảo 1000 kr
212 Cao Thị Mỹ Hồng 500 kr
213 Hồ Mộng Trang 300 kr
214 Nguyễn Thị Keo 200 kr
215 Như Chi 300 kr
216 Võ Thị Hiếu 200 kr
217 Hoa Thành 200 kr
218 Anh Giàu 200 kr
219 Trần Thị Đương 300 kr
220 Hồ Đăng Ánh 200 kr
221 Trần Văn Bin 200 kr
222 Nguyễn Leah 1000 kr
223 Tâm Biển Từ 100 kr
224 Huỳnh Phước Thiện 400 kr
225 Thầy Vạn Pháp 1500 kr
226 Lê Thanh Tư 500 kr
227 Lê Văn Trung 300 kr
228 Chi Hội PG Telemark 10000 kr
229 Thi Thuy Ngan Lam 500 kr
230 Tuyet Ngoc Thi Vo 200 kr
231 Thi Phuong Nguyen 1000 kr
232 Loan Anh Thi Le 1000 kr
233 Dinh Am Chan 1000 kr
234 Hoan Nhien Thi Tran 3000 kr
235 Ngoc Hoa Thi Nguyen 500 kr
236 Vinh Dat Tran 500 kr
237 Thanh Tran 500 kr

238 Diệu Lạc 1000 kr
239 Bác Nam 1000 kr
240 Chị Đào 1000 kr
241 Thầy Quán Tung 1000 kr
242 Nhóm TT Tuỳ Tâm, Porsgrunn 11500 kr
243 Gd Vĩnh Lợi 500 kr
244 Gđ Xuân Sanderfjord 800 kr
245 Huệ Không 1000 kr
246 Đặng Thị Chính 1000 kr
247 Thanh Phương 2000 kr
248 Nhu Quang Võ 500 kr
249 Hien Trang Thi Nguyen 500 kr
248 Hong Thanh Quyen Pham 3000 kr
249 Rum Van Tran 3000 kr
248 Quynh Minh Duong 4000 kr
249 Hau Tran Le 1000 kr
250 Thao Hien Thuy Dang 1000 kr
251 Cô Liên 1500 kr
252 Thuỳ Anh 1000 kr
253 Chơn Thành 1000 kr
254 Chúc Phú 1000 kr
255 Như Dược+Hiền+Sĩ 600 kr
256 Thường Tâm 1000 kr
257 Minh Ngôn 500 kr
258 Minh Thiện 500 kr
247 Anh Ngọc 5 triệu Đồng
248 Thảo Đặng 5 Triệu Đồng

249 Cung Ngọc 10 triệu 
250 Huệ Quang 500 kr
251 Vo thi tuyet mai 500kr
252 TAM nguyen 400kr
253 Ha thi be ba 500kr
254 Nhu Tho 1000kr
255 Minh Chung + Cô Huệ 10000 kr


Tin Khác