LHĐT – Từ Thiện 11.2022

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát,

Kính thưa quý Đạo hữu Phật tử vào cuối tháng 11 Chùa sẽ làm những thiện sự tại Việt Nam như xây 1 cây cầu trị giá 10,000 us. Và giúp cho 100 người mổ đục tinh thể mỗi người 400 kr. Quý vị phát tâm trợ duyên giúp mổ mắt hay xây cầu xin gởi vào trương mục của Chùa và nhớ ghi chú phần “mổ mắt” hay “xây cầu” .
Den Vietnamesiske Buddhist
Khuong Viet Tempel
6203 05 15825
IBAN NR. NO 736 203 051 58 25
SWIFT/BIC : NDEANOKK
Nordea Bank

Vipps nr: 10249

Kính
Tỳ kheo Thích Viên Ngộ