Thành Kính Phân Ưu cụ ông Minh Ngộ -Lâm Văn Bế

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,
Nhận được tin buồn thân phụ của Phật tử Quảng Phát Lâm Thanh Tiến
Là cụ ông Minh Ngộ Lâm Văn Bế
Sinh năm Tân Tỵ
Đại hạng lúc 07g30 ngày 25.10.2022 tại bệnh viện Ahus
Thọ: 82 tuổi
Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa Đạo Tràng thành kính chia buồn cùng gia đình nguyện cầu hương linh Cụ Ông ãng sinh Cực Lạc.