Thông Báo 2 Ủng Hộ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Miền Trung

Thông Báo Ủng Hộ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Miền Trung

  •  A Di Đà Phật, chương trình dự kiến cúng dường Tam Bảo và phát quà tại Khánh Hòa, Việt Nam ngày 5, 6 tháng 12. Cúng dường 10 trong số 47 ngôi chùa bị sập và hư hoại nặng, mỗi chùa 1000 us, 20 hộ gia đình nhà bị sập mỗi hộ 500 us, và phát 500 phần quà mỗi phần 600,000 đồng. Tổng cộng 33,600 us. Hiện nay Chư Tôn Đức và quý Phật tử đã phát tâm 220,000 kr, 500 us, 8 triệu đồng, 7000 yên Đài. Khoảng 28,000 us.

Kính thông báo đến chư Tôn đức quý Phật tử.

TK Viên Ngộ


Tin Khác