Chùa sẽ trợ duyên mổ mắt cho 100 người nghèo vào ngày 02.05.2022

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Thay lời cho người nghèo xin tri ân H.T Thích Chân Tịnh và quý Đh cư sĩ KV-LH Na Uy đã trợ duyên đem ánh sáng cho 100 bà con nghèo vùng xâu, xa.

Vo Van Hong l 5 x
Đan Thanh 1x
Tuyet Thi Lễ 2000kr
Hoa Thi Nguyen 1x
Loan Thi Kim Nguyen 1x
Thìn Nguyễn 1x
Huệ Giác 1x
Thu Tinh Thi Phan 5x
Jula Huynh Nguyễn 1x
ALEX Vuong Thuy Ngoc Nguyen 1x
Dung Thi Hoang 1000kr
Bác Nam 500 kr
Minh Huệ Thị Nguyễn 2x
Lê Minh Thơm 1000 kr
Bich Ngoc Thi Vo 1000 kr
Ha Thi Vo 500 kr
Phuc Van Huynh 500 kr
Thu Ngoc Thi Vo 1000 kr
Hong Ai Diep 2x
Thi Nga Huynh 1000kr
Luu The Diep 1x
Thi Uy Nguyen 1x
Loc Gia Pham 10x
Nhu Tinh Truong 1x
Diem Mong Thi Nguyen 2x
Thoa Thi Hoang 1000 kr
Phuc Loc Trinh Thi 1000 kr
Vo Thi Suong 1000 kr
Therese Hong Diep 1x
Thi Thao Tran 1000kr
Tuyen Vien Thi Nguyen 1000kr
But Pham Van 1000 kr
Cuy Mai Ngan 1000 kr
Bich Ngoc Thi Nguyen 500 kr
An Thanh Tram 500kr
Thanh Binh Thi Nguyen 5x
Trine Trinh 2000 kr
Tien Thanh Lam 5x
Anh Van Pham 1000 kr
Tuong Thanh Ho 1000 kr
Du Van Tran 2x
Phuc Thi Le 500 kr
Hien HUỲNH 1000 kr
Dang Van Khuong 1000 kr
Hữu Tấn 1000kr
Như Hải 1000 kr
Gđ Phương Mai 1500 kr
Nguyễn Trang 3500 kr
Minh Thường 350 kr
Pháp Tịnh- Nhã 1050 kr
Huệ Chiếu 350 kr
Như Hòa 350 kr
Hữu Thiện 350 kr
Phổ Trường 200 kr
Như Chân 350 kr
Hữu Giác 500 kr
Minh Huệ 500 kr
Minh Diệu Huệ Trí 1000 kr
Nhut Thu Huong Nguyen 1050 kr
Mong Van Thi Le 2070 kr
Chi Phuong (Thanh Binh )700kr
Kathy Khai Tam 350kr
Tuyet Mai Thi Nguyen 1000 kr
Hanh My Thi Nguyen 500kr
THO Le Le 500 kr
Phạm Thị Kim Oanh 1000 kr
Johnny Thien Lam 1000 kr
Liên Hữu 1000 kr
Minh Yến 2100 kr
Nguyen Huu Tri 3500kr
Nguyen Van Hải 3500kr
CÚN Hoa Ngo 1400 kr
Dennis nguyen 3500 kr
Cathy Thi Nguyen 5000 kr

 

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát,
Chùa sẽ trợ duyên mổ mắt cho 100 người nghèo vào ngày 02.05.2022. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử. Sau đây là
PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ ĐEM ÁNH SÁNG ĐẾN NGƯỜI NGHÈO

Hong Van Vo 5 x
Đan Thanh 1x
Tuyet Thi Lễ 2000kr
Hoa Thi Nguyen 1x
Loan Thi Kim Nguyen 1x
Thìn Nguyễn 1x
Huệ Giác 1x
Thu Tinh Thi Phan 5x
Jula Huynh Nguyễn 1x
ALEX Vuong Thuy Ngoc Nguyen 1x
Dung Thi Hoang 1000kr
Bác Nam 500 kr
Minh Huệ Thị Nguyễn 2x
Lê Minh Thơm 1000 kr
Bich Ngoc Thi Vo 1000 kr
Ha Thi Vo 500 kr
Phuc Van Huynh 500 kr
Thu Ngoc Thi Vo 1000 kr
Hong Ai Diep 2x
Thi Nga Huynh 1000kr
Luu The Diep 1x
Thi Uy Nguyen 1x
Loc Gia Pham 10x
Nhu Tinh Truong 1x
Diem Mong Thi Nguyen 2x
Thoa Thi Hoang 1000 kr
Phuc Loc Trinh Thi 1000 kr