Lễ Vía Quan Thế Âm 28-29.10.2017 tại Chùa Khuông Việt