Thông Báo thay Thư Mời

 


Kính gởi quý Đạo hữu Phật tử gần xa.
           Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Kính thưa quý Đạo hữu Phật tử,
Đức Quán Âm Bồ Tát có nhân duyên đặc thù với chúng sinh trong cõi sa ba này, Ngài phát đại nguyện hằng nghe tiếng chúng sinh kêu khổ mà ứng hiện 32 ứng để cứu độ.
Để cảm niệm ân đức của Ngài Chùa Khuông Việt – Liên Hoa long trọng tổ chức lễ vía Quán Thế Âm:

 • Thứ bảy ngày 18.03.2017 tại Liên Hoa Đạo Tràng tụng kinh Pháp Hoa trọn bộ từ 09g00.
 • Chủ Nhựt ngày 19.03.2017 tại Chùa Khuông Việt
  14g00: Cúng Hoa Đăng
  15g15: Thuyết Pháp
  16g30: Cúng linh.
  17g00: Thọ trai
  18g00: Hoàn mãn

 Trân trọng kính mời quý đạo hữu Phật tử gần xa dành thời gian quý báu về tham dự vào ngày và giờ trên. Kính chúc quý vị và gia quyến, luôn sống trong ánh hào quang của mười phương Phật.
Trân trọng thông báo

Tỳ khưu Thích Viên Ngộ