Thông Báo Thay Thư Mời – Tham Dự Pháp Hội A Di Đà

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI
Tham Dự Pháp Hội A Di Đà

Kính thưa quý Đạo Hữu Phật tử gần xa,

Quý vị cũng biết danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chính là bản thể trí huệ của Ngài, chúng ta niệm Phật chính là đem danh hiệu Phật để ở trong tâm mình, và muốn cùng với chánh giác của Phật tương hợp. Hành trì phương pháp niệm Phật như trên, chúng ta từ từ thâm nhập tín tâm: tôi niệm Phật như vậy, hải nguyện và lợi ích của Đức Phật A Di Đà, nhứt định sẽ hiện thực được trên thân của tôi. Muốn được sự tín tâm chân thật nơi trí huệ Phật thì chúng ta phải lấy sự thành tâm, cung kính tâm mà niệm Phật, giống như tâm niệm của con và mẹ lúc nào cũng niệm niệm tương tục, thì lúc đó tín nguyện hoàn toàn tương hợp.

Nhân dịp Lễ Vía A Di Đà Phật, Liên Hoa Đạo Tràng long trọng tổ chức 3 ngày Pháp Hội từ ngày 06.12 đến ngày 08.12 để hàng Phật tử tại và xuất gia cùng tu niệm. Xin quý Phật tử gần xa dành thời gian về tu tập.

Chương trình Pháp Hội A Di Đà Phật
Từ thứ 6 ngày 06.12 đến Chủ Nhật ngày 08.12.2019

Thứ 06 ngày 06.12.2019
17g00 Vân tập
18g00 Tụng Kinh / Niệm Phật
19g30 Thọ Trai
20g30 Thuyết Pháp
23g00 Chỉ tịnh

Thứ 7 ngày 08.12.2019
05g30 Thức chúng
06g00 Công phu khuya
07g30 Dùng sáng
09g00 Thuyết Pháp
10g30 Niệm Phật – Cúng Ngọ
12g00 Thọ Trai
15g00 Niệm Phật
17g00 Thuyết Pháp
18g30 Cúng Hoa Đăng
19g30 Thọ Trai
21g00 Niệm Phật
23g00 Chỉ tịnh

Chủ Nhựt
05g30 Thức chúng
06g00 Công Phu Khuya
07g30 Dùng sáng
08g30 Thuyết Pháp
10g30 Niệm Phật
12g00 Thọ Trai – Hoàn mãn

Kính Thông Báo
Liên Hoa Đạo Tràng


Tin Khác