Thông Báo Thay Thư Mời – Pháp Hội Dược Sư 09-10.11.2019

Thông Báo Thay Thư Mời

Kính mời quý Phật tử, Đạo hữu gần xa về Liên Hoa Đạo Tràng tham dự Pháp Hội trì tụng 21 biến Kinh Dược Sư trong hai ngày 09 và 10.11.2019, để góp lời cầu nguyện thế giới hoà bình chúng sinh an lạc và tự thân nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng được tiêu trừ.

Chương Trình Pháp Hội Dược Sư Trì Tụng 21 biến Kinh Dược Sư

ngày 09 và 10.11.2020

Thứ bảy ngày 09.11

09g00: Tụng Kinh Dược Sư ( 3 biến) – Cúng Ngọ

11g30: Thọ Trai

13g00: Tụng Kinh Dược Sư ( 3 biến)

15g00: Tụng Kinh Dược Sư ( 3 biến)

17g00: Thuyết Pháp

18g30: Cúng Hoa Đăng, Thuỷ

19g15: Thọ Trai

21g00: Tụng Kinh Dược Sư ( 3 biến)

Chủ Nhật ngày 10.11

05g30: Thức chúng

06g00: Tụng Kinh Dược Sư ( 3 biến)

08g00: Thọ Trai

09g30: Tụng Kinh Dược Sư ( 3 biến) – Sám Hối

11g30: Thọ Trai

13g00: Tụng Kinh Dược Sư ( 3 biến)

15g00: Hoàn mãn

Kính Thông Báo

Liên Hoa Đạo Tràng


Tin Khác