LHĐT – Thông Báo – Pháp Hội Lương Hoàng Sám 17-19.01.2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa: Quý đạo hữu Phật tử gần xa,
Quý đạo hưũ có hương linh thờ tại Chùa.

Nhân dịp Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức, Quý Hương Linh thờ tại Chùa và Lễ Tất Niên cuối năm Kỷ Hợi, Liên Hoa Đạo Tràng tổ chức Pháp Hội Lương Hoàng Bảo sám với ý nghĩa như sau:

Bái sám là có người đối với tự thân hành sám hối (ăn năn lỗi trước chừa bỏ lỗi sau), hoặc giả có người đối với người khác sám hối, hoặc giả chúng ta trong quá khứ tạo tội và đối trước toàn thể đại chúng sám hối. Ở đây chúng ta sám hối đối với trước chư Phật và Bồ Tát, vì chư Phật và Bồ Tát chứng giám những tội lỗi của chúng ta.

Khi chúng ta sám hối, chúng ta sẽ oán trách bản thân mình, sao lại làm những điều sai quấy, thì lúc đó oan gia trái chủ sẽ nghĩ rằng: à người mắc nợ mình đã biết ăn năn hối lỗi rồi, tại sao hối lỗi? là vì chúng ta chấp nhận trả nghiệp của mình. Cho nên bái sám có thể giúp chúng ta giải trừ những oan gia trái chủ, và cũng như tiêu trừ nghiệp chướng đời này và đời trước, hơn thế nữa còn siêu độ vong linh. Kiền thành sám hối, có thể giúp chúng ta tiêu trừ ngu muội đắc trí huệ, trừ sân hận đắc từ bi, hoát nhiên tâm khai ý giải.

Do đó, nhân ngày cuối năm Kỷ Hợi Liên Hoa Đạo Tràng khai Pháp Hội Lương Hoàng Sám trong 3 ngày từ thứ sáu đến chủ nhựt ngày 17, 18, 19.01.2019, hầu để chúng ta cùng nhau tu tập sám trừ những tội nghiệp khứ hiện và hồi hướng đến những thân nhân người còn được an lạc kẻ mất siêu sinh thoát hoá.Thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc.

Một lần nữa thay mặt Đạo Tràng kính mời quý đạo hữu Phật tử gần xa dành thời gian về tu tập trong ba ngày nói trên. Quý vị có thân nhân thờ tại Chùa Khuông Việt và Liên Hoa Đạo Tràng xin mời về Đạo Tràng lúc 11g00 ngày thứ bảy 18.01.2020. Kính chúc quý vị và gia quyến một năm mới Tây lịch vạn sự an lạc, tuỳ tâm mãn nguyện.

Kính Thông Báo
Liên Hoa Đạo Tràng

Chương Trình Pháp Hội Lương Hoàng Bảo Sám

Từ ngày 17 đến 19.01.2020

Thứ sáu ngày 17
18g00: Khai Đàn Quyển 1
19g00: Thọ trai
20g30: Quyển 2-3

Thứ bảy ngày 18
05g30: Thức chúng
06g00: Công Phu Khuya – Phổ Môn
07g30: Tảo thực
09g00: Quyển 4-5

11g00: Cúng Ngọ – Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức và các Hương Linh thờ tại Chùa
12g30: Tất Niên
15g00: Thuyết Pháp
17g00: Quyển 6-7
18g00: Thọ trai
19g30: Quyển 8-9

Chủ Nhật ngày 19
05g30: Thức chúng
06g00: Công Phu Khuya – Phổ Môn
07g30: Tảo thực
09g30: Quyển 10 – Cúng Ngọ
11g30: Thọ Trai – Hoàn mãn


Tin Khác