LHĐT – Huân Tu Dược Sư 21.11.2020 tạm dừng

  • Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật,

 kịch bản mới của Ullensaker kommune là tất cả những lễ hội trong nhà tạm dừng trong 2 tuần, cho nên Pháp Hội Dược Sư tuần này phải tạm dừng. Lễ Cầu Siêu, cúng Thất vẫn được cử hành vào mỗi chủ nhật nhưng sẽ chia giờ giấc cúng lễ và mỗi gđ chỉ được 5 người tham dự. Kính

Kính mời quý Phật tử dành thời gian về tham dự Khóa Huân Tu Dược Sư và Lễ Hạ Nguyên thứ bảy ngày 21.11.2020 chương trình như sau:
09:30-11g30: Trì Kinh Dược Sư (3 biến)
12g00: Thọ trai
13g30-15g00 Trì Kinh Dược Sư (2 biến)
15g30-17g00 Trì Kinh Dược Sư (2 biến)
17g30: Cúng Thí Thực
18g30: Thọ trai – hoàn mãn
Vì tình hình dịch bệnh Ullensaker kommune chỉ cho tham dự nhiều nhất 50 người và phải tuân theo những biện pháp phòng chống lây nhiễm. Giử khoảng cách và đeo khẩu trang.
Kính thông báo
KV-LH Đạo Tràng