LHĐT – Thông báo thay Thư Mời Tham dự Pháp Hội A Di Đà Phật

Thông báo thay Thư Mời
Tham dự Pháp Hội A Di Đà Phật

Kính mời quý Đạo hữu dành thời gian về Liên Hoa Đạo Tràng tham dự Pháp Hội A Di Đà chủ nhật ngày 27.12.2020 để cùng nhau  niệm Phật thành tâm sám hối những lỗi lầm để thâm nhập hơn hạnh nguyện độ sinh của Ngài và khai mở tự tánh bất sinh bất diệt của tự thân, với chương trình như sau.

14g00: Niệm Phật
16g00: Thuyết Pháp
17g30: Cúng Hoa Đăng
19g00: Thọ Trai
20g00: Hoàn mãn

Quý Phật tử về tham dự xin tuân thủ theo luật giản cách tối thiểu 1 m, rửa tay và đeo khẩu trang, xin vui lòng đăng kí tham dự trước. Kính chúc quý vị và gia đình cuối năm an lạc.
Kính
Liên Hoa Đạo Tràng.