LHĐT – Thông Báo Tụng Kinh Pháp Hoa Trọn Bộ 11.01.2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nhân mùa kỷ niệm đức Phật Thành Đạo, Kính mời quý Đạo hữu về Liên Hoa Đạo Tràng trì tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa vào ngày 11.01.2020 từ 09 đến 18g00, hầu nguyện cầu thế giới hòa bình chúng sinh an lạc, thứ nguyện cầu công trình xây dựng Liên Hoa Đạo Tràng công đoạn 2 kiến tạo Chánh Điện và Hội Trường được tốt đẹp.
Kính Thông Báo
Liên Hoa Đạo Tràng

CHƯƠNG TRÌNH TRÌ TỤNG PHÁP HOA
Ngày 11.01.2020

09g00 – 12g00: Quyển 1, 2, 3 cúng ngọ
12g15- 13g00: Thọ trai
13g30 – 15g30: Quyển 4, 5
16g00 – 18g00: Quyển 6, 7


Tin Khác