Thư Mời Tham Dự Lễ Vu Lan PL 2560 – 2016

vulan4

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy

Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng

Trodheimsvegen 205 2067 Jessheim

————-ΟΔ—————

                                                                        Thư Mời Tham Dự Lễ Vu Lan P.L 2560 DL 2016 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát,

Kính thưa quý đồng bào đồng hương Phật tử gần xa,

Mùa Vu Lan, mùa hiếu hạnh lại trở về trong lòng người con Phật khắp năm châu bốn biển, để nhắc nhở người con Phật nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ hiện đời và nhiều đời về trước, lại cũng là ngày Tự Tứ của chư Tăng Ni sau 3 tháng An Cư thúc liễm thân tâm, tiến tu đạo nghiệp. Nhằm tạo điều kiện cho hàng Phật tử kết duyên lành nơi Tam Bảo, cũng như đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Cho nên GHPGVNTN Na Uy long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan P.L 2560 – 2016 tại Liên Hoa Đạo Tràng Trondheimsvegen 205, 2067 Jessheim vào ngày thứ bảy 13.08.2016. Chương trình như sau:

09g00: Chư Phật tử vân tập

09g30: Thuyết pháp Hoà Thượng Thích thượng Thiện hạ Huệ chủ giảng

11g30: Cúng dường trai tăng

13g30: Chính thức cử hành đại Lễ Vu Lan

– Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm

– Tuyên bố lý do

– Chào Quốc Kỳ, Phật Giáo Kỳ, Nhập từ bi quán.

– Giới thiệu thành phần tham dự

– Nghi lễ cài hoa hồng

– Nghi lễ Vu Lan

– Đạo từ của H.T Phương Trượng Thích thượng Trí hạ Minh

– Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức

15g30: Thọ trai

16g00: Văn nghệ mừng Đại Lễ Vu Lan Phật lịch 2560

18g30: Hoàn mãn.

 Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý đạo hữu Phật tử đồng bào, đồng hương gần xa, nhín thời gian quý báu về tham dự lễ vào ngày và giờ nói trên, hầu góp phần cầu nguyện cho cha mẹ hiện đời thì được tăng phước tăng thọ, cha mẹ quá vãng và cửu huyền thất tổ thì được siêu sinh thoát hoá và đặc biệt cầu nguyện cho 84 nạn nhân tử nạn tại Nice, Pháp quốc.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến luôn được sống trong ánh hào quang của chư Phật.

Trân trọng kính mời


Những tin khác