Thư Mời Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Giáo Hội Phật Gíao Việt Nam Thống Nhất Na Uy
Liên Hoa Đạo Tràng
Trondheimsveien. 205 2067 Jessheim
 
Thư Mời Tham Dự Lễ Tưởng Niệm
Đức Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ
Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
 
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,
 
Kính bạch chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng, Ni
Kính thưa quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, quý đồng bào, đồng hương, Đạo hữu Phật tử gần xa,
 
Đức Đại lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Gíao Việt Nam Thống Nhất đã thâu thần thị tịch lúc 21g20 ngày 29 tháng Giêng năm Canh Tý 22.02.2020 tại Chùa Từ Hiếu, Sài Gòn Việt Nam, trụ thế 93 tuổi và 73 hạ lạp.
 
Để tri ân công đức cao dày một đời hi hiến cho đạo pháp và dân tộc , Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy trang trọng cử hành Lễ Tưởng Niệm Giác Linh Ngài vào lúc 11g00 ngày chủ nhật  01.03.2020 (nhằm 08.02.Canh Tý) tại Liên Hoa Đạo Tràng Trondheimsveien. 205 2067 Jessheim.
 
Chúng con, Chúng tôi thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm hành lễ, trân trọng kính mời quý hội đoàn, đoàn thể, đồng bào, đồng hương, đạo hữu Phật tử gần xa, dành thời gian về dự lễ ngày và giờ nêu trên. Sự hiện diện của quý vị nói lên sự tôn kính đối với bậc Cao Tăng đã bỏ một đời đi tìm tiếng nói tự do cho dân tộc Việt Nam.
 
TM BĐH GHPGVNTN Na Uy
 
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ


Tin Khác