LHĐT – Thông Báo

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ,

Thời gian này quý Phật tử nên ở nhà, hạn chế tiếp xúc, nếu tiếp xúc phải cách nhau ít nhất 1 m, làm vệ sinh tay bằng xà bông, hay nước diệt khuẩn.

Thứ nữa ở nhà chia thời khóa tu tập nghe pháp, thí như tụng kinh Dược Sư , Tụng Chú Đại Bi, A Di Đà Niệm Phật…. và ít xem tin tức về corona virus nhiều.

Kính TK Viên Ngộ