Høytidsdager

Høytidsdager

Avalambana (Vulan)

Buddhas Oppvåkningsdag

Vietnamesisk nyttår
Vesak
Buddhas Dødsdag