Thư Mời Tham Dự Huân Tu Tịnh Độ 2015

Thư Mời Tham Dự Huân Tu Tịnh Độ 2015

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy

Blystadvn.2 1479 Kurland

Thư Mời Tham Dự

Huân Tu Tịnh Độ 2015

Từ ngày 01.01.2015 đến 04.01.2015

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,

Kính bạch chư Tôn Đức,

Kính thưa quý đạo hữu Phật tử gần xa,

Để tưởng niệm và tri ân công đức của Phật A Di Đà đã phát 48 đại nguyện cứu độ chúng sinh, và những hàng giả Tịnh độ muốn vãng sinh về cảnh giới Cực Lạc. Chùa Khuông Việt sẽ long trọng tổ chức khóa Huân Tu Tịnh Độ trong khuôn viên chùa:

Chùa Khuông Việt

Blystadvn. 2

1479 Kurland

Từ ngày 01.01.2015 đến 04.01.2015

(có chương trình riêng)

Kính xin quý đạo hữu Phật tử thu vén thời gian về Chùa dự lễ vào thời gian và địa điểm nêu trên, hầu cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh được an lạc.

Thay mặt cho tứ chúng Chùa Khuông Việt nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến một năm mới vạn sự kiết tường, tùy tâm mãn nguyện, Tâm bồ đề tăng trưởng.

Trân Trọng Kính Mời,

Thay mặt Chùa Khuông Việt

Trụ Trì

Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ