Medlemskap og støtte

Medlemskap og støtte

Vi vil oppfordre deg til å bli støttemedlem og gjerne også BF-medlem da dette gir både deg og oss flere fordeler. Vi forklarer her forskjellen på de to medlemskapstypene. Dessuten kan man bli sanghasponsor og det finnes en donasjonsordning som gir rett til fradrag på skatten.

 

Medlemskap i trossamfunnet Buddhistforbundet (BF) med tilhørighet DVBS. Dette er gratis, men du kan ikke tilhøre andre trossamfunn i Norge samtidig. Gjør du det, men du ønsker å melde deg inn i BF/DVBS, må du først melde deg ut av det trossamfunnet eller livssynssamfunnet du nå tilhører. Er du ikke medlem av noe tros- eller livssynssamfunn, kan du bare fylle ut et innmeldingsskjema til Buddhistforbundet (og krysse av for DVBS). Hvis du f.eks. er medlem av Den norske kirke men ønsker å melde deg inn i Det vietnamesiske buddhistsamfunn, kan du fylle ut et utmeldingskjema. Et slikt medlemskap er verdifullt for oss, da vi får offentlige tilskudd fra stat og kommune for hvert medlem (også barn) på ca. kr. 500,- pr. år.

Donasjoner med skattefritak
Nå er det også en ordning som gjør at man kan donere inntil kr 12.000 pr år og trekke fra dette på skatten. Her er en oppskrift på hvordan dette kan gjøres:

Buddhistforbundet har fått offentlig godkjennelse som berettiget til å administrere skattefradrag for gaver til organisasjonene som er medlemmer av buddhistforbundet. For ligningsåret 2007 er grensen 12 000 kroner.

Fradraget fungerer på samme måte som fradraget for renteutgifter. Det innebærer at skatten blir redusert med 28% av gavens verdi. Har du for eksempel gitt til sammen 4000 kr i løpet av et år blir skatten redusert med 1 120 kr, og egentlig betaler du derfor bare 2 880 kr. Vær oppmerksom på at for å få fradrag må gaven til sammen være minst 500 kr. i løpet av et år og at 12 000 kr er et samlet tak for gaver til ideelle formål.

Ordningen administreres av Buddhistforbundet via deres kontonummer: 1254.20.22866. Kun Buddhistforbundet er godkjent som administrator av ordningen overfor skattemyndighetene. Den enkelte kan derfor ikke selv melde fra til myndighetene, ei heller Det vietnamesiske buddhistsamfunn kan gjøre det. Ved innbetalingen må du opplyse om at gaven skal gå til Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn evt. spesifisere om det gjelder  lotus stupa donasjon, og gaven blir så sendt dit.

Gaven kan innbetales med ordinær giro eller ved elektronisk overføring.
Pass på at BF får opplysning om navn og personnummer til giveren!

Du kan gi en gave som gir rett til
skattefradrag på inntil kr. 12 000,-
(minimum kr. 500,-)
kontonummer:
 1254.20.22866

Husk å merke innbetalingen med avsenders navn og hva innbetalingen gjelder!