Đời Người, Tạm Chia Ra Làm 3 giai đoạn :

Đời người, tạm chia ra làm 3 giai đoạn :

1. Khi còn trẻ : Có thời gian, ít tiền bạc, có sức khỏe
2. Khi trưởng thành : Có tiền bạc, có sức khỏe mà có ít thời gian.
3. Khi về già : Có thời gian, có tiền bạc mà lại ít sức khỏe..

Sự chia chẻ trên có tính khái quát nhưng rất đúng cho hầu hết con người.

Đa phần, người con Phật chúng ta hay ” hò hẹn với chính mình ” để về già rồi mới tu, mới niệm Phật, mới ăn chay, mới đi chùa, mới làm những thiện sự vv.., tuổi đời còn trẻ phơi phới mắc mới chi tu hành… cho uổng cuộc đời. Thế nhưng, bạn thử đến gần hỏi mấy ông bà cụ đi chùa thì bạn sẽ nghe họ nói rất… chân thành rằng họ không thể ngồi lâu nghe thầy giảng được, không ngồi niệm Phật với đại chúng lâu được.. Úi chà, cái lưng tui nó đau, con mắt tui nó mờ.. có thấy chữ nghĩa gì đâu mà đọc kinh đọc kệ, già rồi đi chùa cũng phải nhờ con cái chở đi, nhờ một lần, hai lần nó còn chở tới lần thứ ba cái mặt nó nhăng như.. trái táo tàu, zậy hết dám nhờ… thầy ơi!

Đấy, tuổi già là tuổi muốn tu nhất mà có hàng trăm lí do trở ngại đường tu cũng chỉ vì sức khỏe đã hao mòn.

Trình bày sơ sơ để chúng ta xác định mục tiêu cho đời mình, điều quan trọng là biết đâu là GIÁ TRỊ THỰC để định hướng lại, kẻo muộn màng rồi… tu không nổi như nhau.

Tóm lại, giữa giá trị vật chất và tâm linh, chúng ta phải có một cái ” ưu tiên một ”, vì đời người rất khó ai trong cùng một nhịp điệu mà thành công được cả hai.

” Mạc vị lão lai phương học đạo
Cô phần đa thị thiếu niên nhân ”

Đừng để tuổi già mới học đạo
Mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh…

TK Viên Ngộ Sưu Tầm


Bài Cùng Thể Loại