Một Em Bé Đi Chùa Lễ Phật…

Một em bé đi chùa lễ Phật, lễ xong em vừa ra đến sân chùa, gặp một quân nhân đứng ngắm cảnh, thấy em, quân nhân liền hỏi:
-Em đi đâu thế?
Bé gái đáp:
-Em đi chùa lễ Phật.
Quân nhân hỏi:
-Tượng Phật bằng gỗ bằng xi măng, em lễ cái gì?
Bé hỏi lại:
-Ở doanh trại anh mỗi sáng có chào cờ không? Quân nhân đáp:
-Sáng nào cũng chào cờ.
Bé lại hỏi:
-Cờ bằng vải bằng màu, tại sao phải nghiêm trang chào?
Quân nhân đáp:
-Chào tinh thần Tổ quốc được tượng trưng qua lá cờ, chớ không phải chào vải màu.
Em bé nói:
-Cũng thế, em lạy tinh thần từ bi, giác ngộ của Đức Phật được tượng trưng qua hình tượng chớ không phải lạy gỗ lạy xi măng.

Lạy Phật không vì van xin tha tội, không vì cầu mong ban ân, chỉ vì quí kính một đấng lòng từ bi tràn trề, trí giác ngộ viên mãn. Vì quí kính công đức trí tuệ của Phật nên chúng ta lạy Ngài. Lạy Phật để thấy mình còn thấp thỏi ti tiện, bỏ hết những thói ngạo mạn cống cao. Quí kính gương cao cả của Phật để mình noi theo. Phước đức lạy Phật là tại chỗ đó.
HT Thích Thanh Từ


Bài Cùng Thể Loại