Chương trình sinh hoạt tại Liên Hoa Đạo Tràng

Chương trình sinh hoạt tại Liên Hoa Đạo Tràng, Jessheim, Na Uy

Chủ nhựt ngày 17.07.2016
14g00: Sám hối
15g00: Thuyết Pháp Thầy Thích Quán Tung
17g00: Thuyết Pháp Trưởng Lão giáo thọ Thích thượng Nhất hạ Chân
18g00: Dược thực


Những tin khác