Chương Trình Thọ Bát Quan Trai Tháng 10 và Huân Tu Dược Sự

bantayvatoasen_nho_01Chương Trình Thọ Bát Quan Trai Tháng 10 và Huân Tu Dược Sự

Thứ bảy ngày 29.10.2016

10g30: Vân tập
11g00: Truyền Bát Quan Trai Giới (Thầy Viên Ngộ)
12g00: Quá Đường tang chủ H.L Chung Muối cúng dường
12g30: Kiết Trai Kinh Hành
13g15: Chỉ tịnh
15g00: Tụng Kinh Dược Sư 3 biến
17g00: Tụng Kinh Dược Sư 3 biến – Thí Thực
19g00: Thuyết pháp Cúng Đèn và Nước. (Phật tử đem theo nước để cúng Phật)
20g30: Thuyết giới (S.C Viên Hạnh)
22g00: Chỉ tịnh

Chủ nhựt ngày 30.10.2016

05g30: Thức chúng
06g00: Tụng Lăng Nghiêm – Dược Sư 1 biến
07g30: Tảo thực
08g30: Trà đàm (Thầy Viên Ngộ)
10g00: Sám Dược Sư,
              Đảnh lễ sám hối 35 vị Phật,
              Cúng Ngọ
              Xả giới
             Tiến Linh chung thất H.L Chung Muối,

             và tuần thất thứ 5 H.L Lê Thị ĐảnPD Minh Tâm
12g00: Dùng trưa tang chủ H.L Chung Muối cúng dường
13g00: Hoàn mãn

• Lưu ý lễ Sám Hối ngày 30.tháng.09.Bính Thân được cử hành lúc 10g00