Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 12.2016 và tháng 01.2017

Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 12.2016 và tháng 01.2017

Thứ hai ngày 28.11.2016 (nhằm 29.10.Bính Thân)
17g00: Sám hối
18g15: Thuyết pháp Thầy Viên Ngộ
19g00: Dùng tối

Chủ nhựt ngày 04.12.2016
14g00: Tụng kinh
15g00: Thuyết pháp Cô Viên Tâm
16g10: Tiến Linh Võ Văn Phước, Nguyễn Thị Bảy, Trương Phước Quýnh, Lê Thị Thu Sương, Bùi Thị Luyến.

Chủ nhựt ngày 11.12.2016
14g00: Tụng kinh
15g00: Thuyết pháp Thầy Viên Dũng
16g10: Tiến Linh Võ Văn Phước, Nguyễn Thị Bảy, Trương Phước Quýnh, Lê Thị Thu Sương, Bùi Thị Luyến.

Thứ hai ngày 12.12.2016 (nhằm 14.11.Bính Thân)
17g00: Sám hối
18g15: Thuyết pháp Thầy Quán Tung
19g00: Dùng tối

Chủ nhựt ngày 18.12.2016
14g00: Tụng kinh
15g00: Thuyết pháp
16g10: Tiến Linh Nguyễn Thị Bảy, Trương Phước Quýnh, Lê Thị Thu Sương, Bùi Thị Luyến

Khoá Kiết Đông của Chư Tăng Ni Từ ngày 19.12 đến 20.01.2017

01.01.2017 Lễ Kỷ Niệm Phật A Đà
15g30 – 16g30 Thuyết Pháp
16g30: Tiến Linh Trương Phước Quýnh, Lê Thị Thu Sương, Bùi Thị Luyến.
17g00: Cúng Hoa, Đăng, Pháo Hoa
18g30: Ăn mừng năm mới

08.01.2017 Lễ Tưởng Niệm Cố T.T Thích Quán Không
11g30: Cúng Ngọ, lễ tưởng niệm
12g30: Dùng cơm trưa
14g00 Sám Hối
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Tiến linh Bùi Thị Luyến.

15.01.2017
14g00 Sám Hối
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Tiến linh

Từ 21.01 đến 26.01.2017 Pháp Lạc Cây Mùa Xuân (có chương trình riêng)

22.01.2017 Mừng Xuân Đinh Dậu cho các em Trường Việt Ngữ

Thứ sáu ngày 27, 28, 29.01 (nhằm 30.12, 01, 02.01.Đinh Dậu)
Mừng Xuân Đinh Dậu (có chương trình riêng)