Chương Trình An Cư tại LHĐT 2018

Chương Trình An Cư 2018 tại LHĐT

05g30: Thức chúng
06g00: Công phu khuya
07g30: Tảo thực ( tự túc
09g30: Tụng Kinh (Dược Sư)
11g45: Quá Đường
16g00: Tụng Kinh Địa Tạng
18g00: Tụng Kinh Pháp Hoa
20g00: Thuyết Pháp
23g00: Chỉ tịnh

 

 


Tin Khác