Thư Kêu Giọ Phát Tâm Ủng Hộ Xây Dựng Chùa Phước An

Thư kêu gọi phát tâm ủng hộ xây dựng chùa Phước An.

Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,
Kính bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý Phật tử gần xa,

Mùa xuân năm Đinh Dậu, ngày 15.05.2017, Chi Hội Phật Giáo Vest-Agder mua được một căn nhà tại thành phố Kristiansand (Villandveien 7, 4623 Kristiansand S) làm Niệm Phật Đường dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Phương Trượng Liên Hoa Đạo Tràng, Cố Vấn Giáo Hội PGVNTN tại Na Uy, Trưởng Lão Thích Trí Minh, đặt tên là Phước An.

Bởi khu chùa nằm trên sườn dốc đứng, địa thế rất chật hẹp, chùa chỉ vẻn vẹn 190m2, không đủ điều kiện để tổ chức các khoá tu, các lễ lớn và các buổi nghe giảng cho tín đồ Phật tử. Do đó, với tâm nguyện “kiến lập Tam Bảo, hoằng dương Chính Pháp” chúng ni bổn tự luôn mong tìm một nơi rộng rãi nhằm giúp cho mọi Phật tử gần xa có nơi thoải mái mà quy tụ về để nghe học Phật pháp, tu tập bản thân, hầu tích luỹ công đức lợi mình lợi người cho hiện đời này cũng như vô lượng kiếp sau.

Vào cuối tháng 8 năm 2018, nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, chùa Phước An tìm mua được một ngôi nhà mới ở Kjevik, gần phi trường, với diện tích 990m2 và 4800m2 đất, trị giá 6.663.722kr.

Chùa mua được ngôi nhà mới này là nhờ nơi các quý Phật tử tín thành cúng dường tịnh tài khoảng trên 100.000 kr và các Phật tử hảo tâm cho mượn tổng cộng là 2.430.000 kr. (Xin chân thành cảm tạ và tán thán công đức của quý vị. Sau này, vì các Phật sự lợi lạc cho chúng sinh, Chùa sẽ còn cần thiết đến các công đức này của quý vị trong tương lai nữa, mong rằng quý vị luôn hoan hỉ.)

Tuy nhiên, số tài chính có được do công đức của chư Phật tử nói trên rất quý giá mà vẫn chỉ đạt đến 1/3 giá trị của ngôi nhà mới, thế nên Chùa đành phải cầu đến một “thí chủ” miễn cưỡng, đó là nhà bank, và cũng được nhà bank “tùy hỉ” cho Chùa vay một số tiền vừa đủ là 4.500.000 kr.

Vậy là duyên đã hội đủ cho chùa Phước An có được một trụ sở mới để hạnh nguyện phụng sự Tam Bảo lợi lạc chúng sinh được mở rộng ra thêm.

Hiện tại, cơ sở mới của Chùa đang được tu sửa lại cho thích nghi với sinh hoạt của Đạo Pháp. Cũng nhờ sự phát tâm mạnh mẽ công quả của các Phật tử, nên tiến trình tu sửa này tiến hành rất mau lẹ. Quả là nhờ Tam Bảo gia bị và tâm tín thành của chư Phật tử hộ trì cho vậy!

Nhờ thế mà giờ đây Chùa chỉ còn một mối “lo” nho nhỏ mà thôi. Đó là mối lo trả nợ! Tuy nó nho nhỏ mà nó có vỏ! Phải không quý vị? Nhắc lại mối lo này, thì lo chính là lo trả nợ nhà bank, bởi ngoài số vay mượn cho ngôi nhà mới là 4.500.000 kr, Chùa vẫn còn nợ nhà bank 2.500.000 kr chưa trả hết cho ngôi nhà trước, nên phải bán lẹ ngôi nhà trước này đi với giá 4.200.000 kr để còn có tiền trả nợ nhà bank và quý Phật tử lỡ khi quý vị cần gấp.

Vì thế, để giải quyết mối lo này cũng chính là để cho một ngôi Tam Bảo được ổn định vững chắc trong đời mà lợi lạc cho quần sinh, chùa Phước An thiết tha mạnh dạn kêu gọi tất cả quý chư Phật tử thiện nam tín nữ xa gần: hãy hoan hỷ phát tâm cúng dường tịnh tài, hãy làm đại thí chủ của ít lòng nhiều, hãy vì lợi lạc cho chúng sinh mà góp phần xây dựng một ngôi Tam Bảo nhỏ bé được an trụ vững chắc, như một hải đảo nhỏ bé nổi lên giữa biển khổ mênh mông, hầu làm nơi nương tựa cho tất cả Phật tử gần xa.

Với ý tưởng chân chính: mọi ngôi Tam Bảo dù lớn hay nhỏ, dù xa hay gần, đều là Tam bảo của chung cho tất cả muôn loài chúng sinh nói chung và là của chung cho tất cả chư Phật tử nói riêng, xin quý Phật tử dù ở xa mấy, khi cúng dường ủng hộ chùa Phước An, xin hãy coi chùa Phước An này chính là một trong tất cả các ngôi Chùa của chính mình vậy. Cầu mong cho công đức này của quý Phật tử sẽ làm cho Tam Bảo được trường tồn, làm cho Tam Bảo có mặt khắp nơi nơi để cứu vớt khổ đau khắp mọi chốn.

Kính chúc Chư tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành.
Nguyện cầu quý vị Phật tử, thâm tín Tam Bảo, thân tâm an lạc, đạo tâm tăng trưởng.
Nam-mô Công-Đức-Lâm Bồ-Tát Ma-Ha-Tát

Kính thư
Trụ trì Chùa Phước An
Sư cô Thích Viên Hạnh

Mọi sự phát tâm xây dựng xin liên hệ:�
Sư cô Thích Viên Hạnh mobil: 41232513
Sư cô Thích Thục Tất mobil: 40693957

Vietnamesisk Buddhist Forening i Kristiansand
Konto: 3060.34.48711
IBAN: NO4430603448711
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
VIPPS: 40693957 (ghi chú Chua Phuoc An)

(Những vị muốn lấy lại thuế xin gửi về):
Phuoc An Tempel: 1503.96.78133

Quý Phật tử nào mà muốn phát tâm cúng dường ủng hộ định kỳ, ít nhiều tuỳ hỷ, Chùa rất hoan nghênh và xin tán thán công đức của quý vị.


Tin Khác