Chơn linh Nguyễn Thị Mến, PD Minh Thường

 

Chủ nhật, 04 Tháng 8 2013 12:16

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Chúng con , chúng tôi xin thay mặc g/d. thành kính tri ân công đức chư Tôn Đức Tăng, Ni chùa Khuông Việt, chư Tôn Đức các tự viện tại Việt nam, các chi hội phật giáo, hội đoàn, đoàn thể tại Na Uy và tất cả bà con phật tử xa gần đã thăm viếng, hộ niệm, phân ưu, và tham dự ngày lễ mai táng cho vợ, mẹ, em và chị của chúng con, chúng tôi là:

Chơn linh Nguyễn Thị Mến, PD Minh Thường.

Sinh năm Mậu Thân 1968

Vãng sanh ngày 11-4-2013 nhầm ngày 02-03 năm Quý Tỵ tại Porsgrunn Nauy.

Hưởng dương 46 tuổi.

Đặc biệt là g/đ. chúng con thành kính tri ân TT Thích Hoằng Khai, trưởng ban điều hành GHPGVNTN Nauy, ĐĐ Thích Viên Chiếu tri sự chùa Khuông Việt, ĐĐ Thích Chúc thành, cùng ban hộ niệm và tất cả bà con phật tử xa gần, đã hoan hỉ dành thời gian quan lâm đạo tràng tại tư gia (Porsgrunn) để hộ niệm và tụng kinh cầu siêu cho chơn linh Minh Thường, sớm về cảnh giới an lành trong 7 tuần qua.

Thay mặc gia đình, chúng con, chúng tôi đồng bái tạ.

Hiền phu: Minh chiếu Nguyễn Văn Hồng và các con

Cùng bào huynh, bào đệ, hiền tỷ, hiền muội, và các cháu ở VN và Nauy.