CÁO BẠCH TANG LỄ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU

La CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE

THE UNIFIED VIETNAMESE BOUDDHIST CONGReGATION IN EUROPE

Chùa Association Bouddhique

Khánh Anh

 

 

Phật Lịch 2557, Paris ngày 8 tháng 8 năm 2013

CÁO BẠCH TANG LỄ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Chúng con toàn thể Tăng Ni và Tín Đồ Phật Giáo Việt Nam tại Âu Châu cũng như Môn Đồ Pháp Quyến chùa Khánh Anh tại Pháp xin cáo bạch đến chư tôn đức Tăng Ni khắp nơi trên thế giới cùng đồng bào Phật Tử là :

 

Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu

Viện Chủ Chùa Khánh Anh Paris Pháp Quốc

Sinh ngày 18 tháng 1 năm 1940

Vừa an nhiên thị tịch tại bệnh viện thuộc Tỉnh Turku, Phần Lan vào lúc 10:29 phút giờ Phần Lan (9:29 phút giờ Pháp Quốc) ngày 8 tháng 8 năm 2013, nhằm ngày mồng hai tháng bảy năm Quý Tỵ. Hưởng thọ 75 tuổi.

Tang lễ sẽ được GHPGVNTN Âu Châu và Môn Đồ Pháp Quyến sẽ kính trình đến chư tôn đức sau và kính xin chư tôn đức nhất tâm cầu nguyện để cho Cố Hòa Thượng được cao đăng Phật Quốc.

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Cung kính cáo bạch

 

Phó Chủ Tịch GHPGVNTNAC

HT Thích Tánh Thiệt

Tổng Thư Ký GHPGVNTNAC

HT Thích Như Điển

Đại Diện Môn Đồ Pháp Quyến

TK Thích Quảng Đạo

TKN TN Diệu Trạm

 

14 Av Henri Barbusse 92220 Bagneux (FRANCE) Tél : 01 46 55 84 44. Fax : 01 47 35 59 08. E-mail:khanhanh@free.fr


CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ tại Chùa Khánh Anh – Evry

Ngày … tháng 08 năm 2013 (ngày… tháng 07 Quý Tỵ)

00 h 00       Nhập Kim quan (Phần Lan).

Ngày thứ ba 13 tháng 08 năm 2013 (ngày 07 tháng 07 Quý Tỵ)

00 h 00       Cung thỉnh – An trí Kim quan tại chùa Khánh Anh – Evry

00 h 00       Lễ Bạch Phật, Khai Kinh

00 h 00       Lễ Thành Phục Thọ tang.

Ngày thứ tư 14 tháng 08 năm 2013 (ngày 08 tháng 07 Quý Tỵ)

07 h 00       Cúng trà

08 h 00       Tụng Kinh Pháp Hoa cuốn 1

10 h 00       Lễ Bạch Phật Khai kinh sơ tuần Cúng Ngọ

11 h 00       Cung tiến Giác Linh

15 h 00       Tụng Kinh Kim Cang, niệm Phật

19 h 00       Tịnh độ.

 

Ngày thứ năm 15 tháng 08 năm 2013 (ngày 09 tháng 07 Quý Tỵ)

07 h 00       Cúng trà

08 h 00       Tụng Kinh Pháp Hoa cuốn 2

10 h 00       Lễ Cúng Ngọ

11 h 00       Cung tiến Giác Linh

15 h 00       Tụng Kinh Kim Cang, niệm Phật

19 h 00       Tịnh độ.

 

Ngày thứ sáu 16 tháng 08 năm 2013 (ngày 10 tháng 07 Quý Tỵ)

07 h 00       Cúng trà

08 h 00       Tụng Kinh Pháp Hoa cuốn 3

10 h 00       Lễ Cúng Ngọ

11 h 00       Cung tiến Giác Linh

15 h 00       Tụng Kinh Kim Cang, niệm Phật

19 h 00       Tịnh độ.

 

Ngày thứ bảy 17 tháng 08 năm 2013 (ngày 11 tháng 07 Quý Tỵ)

07 h 00       Cúng trà

08 h 00       Tụng Kinh Pháp Hoa cuốn 4

10 h 00       Lễ Cúng Ngọ

11 h 00       Cung tiến Giác Linh

15 h 00       Tụng Kinh Kim Cang, niệm Phật

19 h 00       Tịnh độ.

 

Ngày chủ nhật 18 tháng 08 năm 2013 (ngày 12 tháng 07 Quý Tỵ)

07 h 00       Cúng trà

08 h 00       Tụng Kinh Pháp Hoa cuốn 5

10 h 00       Lễ Cúng Ngọ

11 h 00       Cung tiến Giác Linh

15 h 00       Tụng Kinh Kim Cang, niệm Phật

19 h 00       Tịnh độ.

 

Ngày thứ hai 19 tháng 08 năm 2013 (ngày 13 tháng 07 Quý Tỵ)

07 h 00       Cúng trà

08 h 00       Tụng Kinh Pháp Hoa cuốn 6

10 h 00       Lễ Cúng Ngọ

11 h 00       Cung tiến Giác Linh

15 h 00       Tụng Kinh Di Giáo

19 h 00       Hợp mặt Chư Tôn Đức GHPGVNTN Âu Châu.

 

Ngày thứ ba 20 tháng 08 năm 2013 (ngày 14 tháng 07 Quý Tỵ)

06 h 00       Lễ Bố Tát Tụng Giới và đọc Bảy Pháp Bất Thối

07 h 00       Cúng trà

08 h 00       Tụng Kinh Pháp Hoa cuốn 7

10 h 00       Lễ Cúng Ngọ

11 h 00       Cung tiến Giác Linh

12 h 00       Lễ Tác Bạch Cúng dường Trai Tăng

15 h 00       Cung thỉnh Giác linh lễ Phật yết Tổ

19 h 00       Lễ Truy niệm GHPGVNTN Liên Châu

20 h 50       Tâm tình của các đệ tử xuất gia và tại gia kính dâng lên Sư Ông

22 h 00       Lễ Hoa Đăng cúng dường.

 

Ngày thứ tư 21 tháng 08 năm 2013 (ngày Rằm tháng 07 Quý Tỵ)

06 h 00       Cúng trà

07 h00        Cung tuyên tiểu sử, điếu văn, đạo từ của Hòa Thượng chứng minh

08 h 30       Lễ phất trần

09 h 30       Lễ cung nghinh Kim quan thăng thượng giá

11 h 00       Lễ Thỉnh Kim quan trà tỳ

11 h 30       Cảm tạ của Ban tổ chức

12 h 00       Tạ Phật hoàn kinh

14 h 30       An trí Giác Linh tại chùa Khánh Anh Evry.