Phân ưu H.T Thích Trí Minh

 

Chủ nhật, 11 Tháng 8 2013 22:20

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

GHPGVNTN – Na Uy vừa nhân được tin buồn:

Bào huynh của Hoà Thượng Thích Trí Minh

Lãnh đạo tối cao GHPGVNTN-Na Uy là Cụ Ông:

 

Phạm Chặt, tự Hữu Hoa, Pháp danh Minh Đạo

Sinh năm Canh Thìn (1940) tại Bình Định, đã mãn phần lúc 5 giờ 40 phút ngày mùng 3 tháng 7 năm Quý Tỵ

tại phường Nhơn Phú, Thành Phố Quy Nhơn Tỉnh Bình Định. Hưởng thọ 74 tuổi.

Thay mặt Tăng Ni tín đồ tại Na Uy xin chân thành phân ưu H.T Thích Trí Minh và tang quyến.

Nguyện cầu Hương linh Cụ Ông Phạm Chặt sớm vãng sinh Tây Phương Cực Lạc.

Chư Tăng Ni và Phật tử các tự viện tại Na Uy

Đồng kính bái