Thông tư Lễ Tưởng Niệm Đức Phó Tăng Thông của GHPGVNTN Na Uy

Thứ ba, 18 Tháng 12 2012 07:51

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT NAUY

CHÙA KHUÔNG VIỆT – BLYSTADVN. 2. 1479 KURLAND

TLF 67973033 – Web: http//khuongviettu.com

THÔNG TƯ

V/v LỄ TƯỞNG NIỆM CÔNG ĐỨC CỦA ĐỨC PHÓ TĂNG THỐNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Kính gởi: Chư Tôn Đức Tăng Ni, cùng quý Ban Trị Sự, Quý Ban Nghành và toàn thể quý Đồng Hương Phật Tử.

Kính Bạch Chư Tôn Đức,

Kính Thưa Liệt Quý Vị,

 

Đại lão Hoà thượng THÍCH HỘ GIÁC, Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam và nhiều chức sắc khác trước và sau năm 1975 từ trong nước và ngoài nước. Ngài đã thuận thế vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 6:19 AM ngày 05 tháng 12 năm 2012 (22.10, Nhâm Thìn) tại Chùa Pháp Luân, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Trụ thế 86 năm, Hạ lạp 66 năm.

Sự viên tịch của Ngài là một mất mát vô cùng lớn lao đối với Phật Giáo và Dân Tộc Việt Nam. Để tưởng nguyện công hạnh sâu dày của một bậc cao Tăng thạc đức đã tận hiến cuộc đời cho sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh, thừa lệnh sự chỉ đạo tối cao của Hòa Thượng Thích Trí Minh và thay mặt Ban Điều Hành chúng con, chúng tôi thành tâm cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni và trân trọng kính mời Quý Ban Trị Sự Chi Hội PGVNTN tại các địa phương cùng quý Ban nghành Trực Thuộc Giáo Hội và toàn thể phật tử nam nữ hoan hỷ quang lâm Khóa Tu Học Phật Pháp mùa Đông Nauy kỳ thứ 27 – 2012 tham dự Lễ Tưởng Nguyện công Đức của Đức Phó Tăng Thống, vào lúc 11.00AM thứ tư, ngày 26.12.2012 (13.11 âl Nhâm Thìn).

Sự quang lâm và hiện diện của quý vị là nói lên lòng kính ngưỡng vô hạn và tri ân báo ân sâu xa với một bậc Cao Tăng Thạc Đức có công đức vô biên đương thời của Phật Giáo Việt Nam nói chung và GHPGVNTN trong và ngoài nước.

Trân Trọng

Oslo, ngày 17.12.2012

Thay mặt Ban Điều Hành

(ấn ký)

Tỳ Kheo Thích An Chí