TAM PHÁP ẤN Đ.Đ Thích Viên Duy dịch   ‘‘Pháp Ấn’’ tức ấn chứng, dấu hiệu tiêu biểu, nhận định, đánh giá mọi tiêu chuẩn căn bản của tất cả hiện tượng. Tất cả những sự phân biệt nội ngoại, …

TAM PHÁP ẤN Read more »