Category: Tôn Đức

10 Đức tính phải có của người cận sự nam và cận sự nữ

10 Đức tính phải có của người cận sự nam và cận sự nữ. 1.Điều thứ nhất là một người cận sự nam (hay nữ) phải biết chia vui, chung khổ với tỳ khưu Tăng. 2.Điều thứ hai là thân

Ý Nghĩa Và Công Đức Đốt Đèn Cúng Phật

Ý Nghĩa Và Công Đức Đốt Đèn Cúng Phật Nói về đốt đèn cúng Phật, xưa giờ có một điển tích rất nổi tiếng đó là “Cô gái nghèo đốt đèn cúng Phật”. Vào thời Đức Phật còn tại thế,

TƯ LƯƠNG TỊNH ĐỘ

TƯ LƯƠNG TỊNH ĐỘ Thích Viên Duy Việt dịch Hành giả tu học pháp môn Tịnh Độ, tất yếu đầy đủ tư lương Tịnh Độ. Những gì gọi là tư lương? Tức tất yếu phẩm, có nghĩa chuẩn bị, tích

NHẤT HOA KHAI NGŨ DIỆP

NHẤT HOA KHAI NGŨ DIỆP Đ.Đ Thích Viên Duy dịch Từ lúc Đạt Ma từ phương Tây đến Trung Hoa cho đến khi Huệ Năng xác lập Thiền Đốn Giáo phương Nam, Thái Hư đại sư mang nó liệt xếp thành

TAM PHÁP ẤN

TAM PHÁP ẤN Đ.Đ Thích Viên Duy dịch   ‘‘Pháp Ấn’’ tức ấn chứng, dấu hiệu tiêu biểu, nhận định, đánh giá mọi tiêu chuẩn căn bản của tất cả hiện tượng. Tất cả những sự phân biệt nội ngoại,

NỘI DUNG CỦA TRUNG ĐẠO Đại Sư Ấn Thuận

NỘI DUNG CỦA TRUNG ĐẠO Đại Sư Ấn Thuận Phật Pháp, một phương pháp thực tiễn nhằm vào việc phát triển và hoàn thành con đường hướng thượng của nhân sanh.Sự tồn tại sanh tử tử sanh không dứt của

Pháp Môn Lạy Phật – Thích Trí Hoàng

Pháp Môn Lạy Phật – Thích Trí Hoàng Trong truyền thống tu tập Việt Nam, pháp môn Lạy Phật là một pháp môn rất phổ biến được thực tập trong hàng xuất gia cũng như tại gia. Trong các chùa

Bồ-tát Quán Thế Âm với phẩm Phổ Môn – kinh Pháp Hoa

Bồ-tát Quán Thế Âm với phẩm Phổ Môn – kinh Pháp Hoa Thích Thái Hòa Ý NGHĨA VÀ DUYÊN KHỞI Ở kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn là nói về Hạnh môn Pháp Hoa của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Top