Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng Trondheimsvegen. 205 2067 Jessheim ………………………. Liên Hoa Đạo Tràng 21.06.2021 Thông Báo Khóa Tu Học Phật Pháp Na Uy Kỳ 36 (từ 30.07.2021 đến …

LHĐT – Thông Báo Khóa Tu Học Phật Pháp Na Uy Kỳ 36 (từ 30.07.2021 đến 06.08.2021) Read more »