Thư Mời Tham Dự Pháp Hội Quan Thế Âm 22-24.03.2019

Thư Mời Tham Dự Pháp Hội Quan Thế Âm

Khể thủ Quan Âm, đại bi chủ,

Lực nguyện rộng sâu, tướng tốt thân,

Ngàn tay nghiêm sức hộ trì khắp,

Ngàn mắt quang minh quán chiếu cùng.

Nơi lời chân thật tuyên mật chú,

Trong tâm vô vi khởi tâm bi:

Con nay xưng tụng, thệ quy y,

Sở nguyện tuỳ tâm đều viên mãn.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

Kính Thưa quý Đạo hữu Phật tử gần xa,

Nhân dịp Lễ Viá Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19.02.Kỷ Hợi (nhằm 23.03.2019). Liên Hoa Đạo Tràng long trọng tổ chức Pháp Hội Quan Âm nhằm nương tựa và học theo hạnh nguyện ban vui cứu khổ của Ngài từ thứ sáu ngày 22 đến chủ nhật ngày 24.03.2019 và buổi lễ CÚNG HOA ĐĂNG lúc 18g00 ngày thứ bảy 23.03.2019 (nhằm 19.02. Kỷ Hợi) tại Liên Hoa Đạo Tràng Trondheimsvegen. 205 2067 Jessheim.

Kính mời quý Đạo hữu Phật tử gần xa dành thời gian về tham dự tu học

Trân Trọng

Liên Hoa Đạo Tràng


Tin Khác