Thông Tin Quán Âm Điện

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát,
Kính thưa quý đạo hữu Phật tử,
 Vào tuần trước ngày 30 Tết Đinh Dậu (nhằm 27.01.2017) nhà bank họ đã chấp thuận cho mình vay tiền xây Quan Âm Điện, và thứ ba này ngày 07.02 Chùa sẽ chính thức ký hợp đồng với nhà thầu Klima og Bygg AS. Phần ký hợp đồng sẽ chia ra làm hai phần một “hợp đồng khoá” có nghĩa là họ sẽ làm toàn bộ phần móng, nền, mái chùa, ống hút hơi, nước, cứu hoả. Và hợp đồng thứ 2 là “hợp đồng mở”, là mình sẽ chịu trách nhiệm phần điện, phần cửa và cửa sổ, lót nền, sơn v.v… Tổng diện tích xây dựng cho Quan Âm Điện là 1451,6 m2, gồm 3 tầng. Tầng hầm 401,8m2 gồm có nhà vệ sinh công cộng, chỗ để áo khoát, và 3 phòng ngủ tập thể. Tầng 1 647,6m2 gồm có Điện Quan Âm, Giảng đường, nhà bếp và kho. Tầng 2 Phòng ngủ Quý Thầy (Tăng xá) 401,8m2. Chúng tôi xin gởi vài hình ảnh đính kèm và chủ nhật tuần này ngày 05.02.2017 tại Liên Hoa Đạo Tràng sẽ tổ chức tụng kinh Pháp Hoa trọn bộ từ 09h00 để lấy công đức và lực gia trình của Chư Long Thiên Thánh Chúng. Chúng tôi thiết tha kêu gọi quý Đạo hữu Phật tử dành thời gian về LHĐT cùng hợp lực với chư Tôn Đức tụng kinh cầu nguyện.
 
Kính Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ
 

Quán Âm Điện