Báo Na Uy Viết về Chuyến Viếng Thăm Hoàng Gia đến Liên Hoa Đạo Tràng

Báo Na Uy Viết về Chuyến Viếng Thăm Hoàng Gia đến Liên Hoa Đạo Tràng 22.08.2018

http://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=164210&sek=26939

 

Kronprinsparet besøkte buddhisttempel på Jessheim


Tin Khác